Series

DEL CIELO TRILOGY

JAGGER'S HOPE


Mula nang mamatay si Tristan ay gumuho na ang mundo ni Hope. Nawalan ng kulay ang mundo niya at hindi niya alam kung magkakaroon pa ng saysay ang buhay niya. Ngunit isang pangyayari ang nagtulak sa kanya upang magpunta sa probinsiya ng lola niya at doon manirahan pansamantala. Paraan iyon upang makapag-reflect siya at para maka-move on na rin sa pagkawala ng nobyo.

Sa pagtigil sa lugar na iyon ay hindi niya inaasahang magtatagpo ang landas nila ni Jagger del Cielo, ang guwapong-guwapong punong-baranggay nila. Umpisa pa lamang ay agad itong nagpakita ng interes sa kanya. Ilang beses din niyang iniwasan ito ngunit kahit anong gawin niyang iwas ay lalo lamang siyang nahuhulog dito.

Handa na ba niyang kalimutan ang namayapang nobyo at umibig muli? O patuloy pa rin siyang mamumuhay sa nakaraan?


CHAPTER LIST:
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Finale & Epilogue JAKOBE'S FAITH

COMING SOON!
JARRON'S LOVE

COMING SOON!


Copyright 2012 by Selena Archangel. All Rights ReservedAnother ordinary day in this life.
Just like yesterday and the day before.
Then in the blink of an eye, your life will be changed forever!

Just as sudden as your change of your luck, your life has become one of constant danger! How will you deal with this new dangerous life situation?

You are assigned with your very own bodyguard who'll protect you with his life 24/7. He will serve you, has his own unique personality and will react differently, driving the story in completely different directions!

Through the adventure that you encounter together with your protector maybe, just maybe... sparks will fly!

"To Love & Protect Series" is an action and romance story. Feel the excitement and thrill of being in risky love with your dream guy, all at your fingertips!

COMING SOON...


Copyright 2014 by Selena Archangel. All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment