Wednesday, December 18, 2013

Next Time I Fall - Chapter 14

“SHIT, I should’ve killed him!”
“Tama na, Chayce, hindi na siya gumagalaw.”
“Jaq, tulungan mo ako. Ikaw na ang bahala sa taong ‘yan at dadalhin ko sa ospital si Xianne.” Sumisingit sa kamalayan ni Xianne ang mga boses ng dalawang taong nag-uusap. Pinipilit niyang idilat ang mga mata niya pero nanaig pa rin ang pagkahilo niya. Kasunod niyon ay naramdaman niyang may mga kamay na maingat na bumuhat sa kanya at wala na siyang alam pagkatapos niyon.
Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Hilong-hlio pa rin siya nang magising siya. Nang igala niya ang paningin ay hindi pamilyar sa kanya ang kuwartong kinaroroonan niya. Nang bumangon siya mula sa kama ay nakita niya si Chayce na nakatayo sa pinaka-veranda ng kuwarto at nakatanaw sa kawalan. Hindi nito namalayan ang paglapit niya at nagulat pa ito nang yumapos siya mula sa likuran nito. Nang humarap ito sa kanya ay nangangalumata ang hitsura nito at mukhang wala pang tulog. Masuyo siyang niyakap nito at naramdaman niyang naging emosyonal ito.
“Ssshhh…” Alo niya sa nobyo. “I’m fine now.” Tinitigan siya ng binata ng may mga luha sa mga mata nito at masuyong hinaplos nito ang gilid ng labi niya na may sugat at pasa.
“Nang mawala ka kagabi ay kinabahan na agad ako. Palihim ka naming hinanap ni Jaq upang hindi kami makakuha ng atensyon sa mga tao na may nangyayaring kaguluhan. Nang makita namin si Keeshia na dali-daling umalis kagabi galing sa kinaroroonan ng mga suite room ay lalo kaming kinabahan ni Jaq. Papunta pa lang kami ay narinig na namin ang sigaw mo at kalabugan. Nang makita namin ang ginagawang pananakit sa’yo ng lalaking ‘yon ay nagdilim ang paningin ko. Kung hindi lang ako napigilan ni Jaq, t’yak sa morgue na siya pupulutin ng mga oras na ito. I’m blaming myself for what happened to you, Xianne!”
Pinahid naman niya ang mga luhang nananalandas sa mukha nito. “Huwag mo ng sisihin ang sarili mo, Chayce. Nothing serious happened to me. Konting pasa at sugat lang ang natamo ko. Hindi naman natuloy ang balak niyang masama kasi dumating agad kayo ni Jaq.” Pagkasabi niyang iyon sa binata at niyakap uli siya nito ng mahigpit.
“I’m sorry, sweetheart. Ipinapangako ko na hindi ka na masasaktan kahit kalian. Mahal na mahal kita, Xianne.”
“Mahal na mahal din kita, Chayce.” Nang magtama ang kanilang paningin ay masuyo siyang hinalikan nito sa mga labi. Agad naman niyang niyakap ang mga braso niya sa leeg nito upang pailalimin ang mga halik nito. Mula sa masusuyong halik nito ay naging mapusok na ang mga labi nito sa paghalik pati ang mga kamay nito ay malaya ng naglalakbay sa katawan niya. Tuluyan ng nagningas ang apoy sa katawan niya ng dumako ang mga labi ni Chayce sa leeg niya habang abala naman ang isang kamay nito sa pagdama ng kaumbukan ng dibdib niya. Napaungol siya sa sensasyong pinadarama nito sa kanya.
“Chayce…” Nang banggitin niya ang pangalan ng nobyo ay napatigil ito sa ginagawa sa ipinagtaka niya. Inapuhap naman niya ang mga butones ng suot nitong polo at dahan-dahang tinatanggal. Naramdaman niya na nanigas ang katawan ng nobyo at pinigilan ang mga kamay niya.
“Xianne sweetheart, are you sure you want to do this?”
Tumango siya bilang pagsagot niya. “Ayaw mo ba?”
“Kung alam mo lamang, sweetheart, na I want to make love with you. Ikaw lang ang inaalala ko. Inaalala ko rin ang kalagayan mo dahil sa nangyari kagabi. Nahi---” Hindi na nito naituloy ang sasabihin sapagkat hinalikan niya ito at tuluyan na niyang hinubad ang polo nito. Naramdaman na lamang niya na pinangko siya ni Chayce papasok sa kuwarto and they made love ‘till they couldn’t lift a finger anymore.

CHAYCE couldn’t believe that he made love to the woman he always dreamt of. He couldn’t take his eyes away from the beautiful lady beside him. Xianne is peacefully sleeping beside him habang nakayakap ito sa kanya. Bakas sa mukha nito ang kasiyahan at the same time ay nababakas din dito ang pagod. Hindi na sila nakakain ng agahan at tanghalian sapagkat nasabik sila sa isa’t-isa. Hindi sila tumigil sa pagnanamnam sa isa’t-isa hangga’t sila na ang kusang sumuko. Napansin din niya ang pulang mantsa dulot ng kanilang pagniniig. Gusto na niyang itigil ang ginagawa nang makita ang sakit sa mukha nito ngunit lalo naman nitong inialay ang sarili sa kanya.
After making love with Xianne, he felt contentment and completeness in his life. Mabini niyang hinaplos ang pisngi ng kasintahan at masuyo rin niyang hinalikan ang mga labi nito. Nasa ganoon siyang sitwasyon ng tumunog ang door bell sa main door ng hotel room na tinutuluyan nila. Naisip niya na baka dumating na ang pagkain na ini-order niya kaya hindi na siya nag-abalang magdamit at nagtapi na lamang siya ng tuwalya. Nang buksan niya ang pinto ay laking gulat niya nang mabungaran niya sina Jaq kasama ang buong pamilya niya pati na rin ang pamilya ni Xianne. Halata rin ang pagkagulat sa mga mata ng mga ito dahil sa hitsura niya. Unang nakabawi sa pagkabigla si Jaq.
            “Pareng Chayce, ang macho natin ah! Ehehehe!” Alanganing sabi ni Jaq. Pigil naman ang tawa ng mga kapatid niya at ni Xianne. Hindi naman siya makatingin ng maayos sa mga magulang nila sapagkat blangko na ang ekspresyon ng mga ito.
            “Ahmmm… come in, guys.” Habang pinapapasok niya ang mga bisita nila ay eksakto namang lumabas si Xianne mula sa kuwarto na mukhang naalimpungatan at kipkip ang kumot na nakabalot sa hubad nitong katawan. Napatda naman sa pagpasok ang kanilang mga bisita. Humilig pa ito sa hamba ng pinto na nakapikit ang mata.
            “Chayce, sino ang kausap mo?” Pagkasabing iyon ni Xianne ay dali-dali niya itong nilapitan at masuyong kinabig palapit sa kanya upang matakpan ang katawan nito. Binulungan niya ito upang sabihin na naandoon ang mga pami-pamilya nila na ikinagising ng diwa nito. Nanlalaki ang mga mata ni Xianne nang balingan ang mga bisita nila at napasubsob na lamang ito sa mga dibdib niya upang itago ang pagkapahiya.
            “Oh my God!” Usal na lamang nito. 


HUMARAP sina Chayce at Xianne na kapwa naka-roba na. Nakaupo ang dalawa sa sofa kaharap ang mga magulang at kapatid. Nasa isang sulok lamang si Jaq na tatawa-tawang pinagmamasdan ang dalawa na lalong ikinapupula ng mukha ni Xianne. Pinandidilatan naman ito ni Chayce ngunit hindi naman siya nito pinapansin. Natahimik lamang si Jaq nang lapitan ito ni Xavier na kuya ni Xianne at pinitk ito sa tainga na ikinangiwi ng binata. Maya-maya pa ay sabay na tumikhim ang mga ama nina Chayce at Xianne kaya napatingin ang lahat sa mga ito. Unang nagsalita ang ama ni Chayce.
            “Care to explain what happened earlier? Ayusin mo ang paliwanag mo, Chayce. Kahit mas matangkad ka na sa akin, hindi ako mangingiming paluin ka sa puwet.”
            Napakamot ng batok si Chayce bago magpaliwanag. “Pa, I love her. I will marry her and we’re both an adult to made love.” Sumabad naman ang ina ni Chayce na ikinapangiwi ng huli.
            “Chayce Mijares, hindi ka namin pinalaki ng ama mo na maging salaula. Naku bata ka, hihimatayin ako sa mga kalokohan mo!” Hinihingal na sabi ng ina nito.
            “Ma, hindi ito isang kalokohan. Alam mo namang, mahal na mahal ko si Xianne.” Pagkasabing iyon ni Chayce ay inismiran lamang ito ng ina. Nagsalita naman ang ama ni Xianne at matamang tiningnan ang bunsong anak.
            “Xianne iha, baka pinilit ka lang ng lalaking ito na… alam mo na. Sabihin mo lang at hindi ako nangingiming iapkulong ito sa kasong rape.” Napahagalpak sa tawa ang lahat maliban kina Chayce, Xianne at sa mga magulang ng mga ito. Namumula namang hinrap ni Xianne ang ama at hindi nito napigilang mapaiyak. Agad namang dinaluhan ni Chayce ang kasintahan.
            “Sir, mawalang galang na po…” Hindi naituloy ni Chayce ang sasabihin sapagkat pinigilan siyang magsalita ni Xianne.
            “Sweetheart, ako na ang bahala kay Daddy.” Hinarap uli ni Xianne ang ama. “Dad, ginusto ko rin po ang nangyari sa amin ni Chayce. I gave myself to him because I love him so much.”
            Nagsalita naman ang ina ni Xianne. “Mahal mo nga siya, iha pero mahal ka ba ng lalaking ‘yan? Balita namin, nahuli mo siya noon na may ibang babae. Hindi kaya maulit uli ang ganoong pangyayari?”
            “Iuuwi ka na namin sa Australia, Xianne. Ipinagkasundo ka na namin doon sa anak ng isa naming kaibigan. He will accept you no matter what happened between you and Chayce.” Sabi ng ama ng dalaga at hindi na nakapgtimpi pa si Chayce. Nahampas nito ang center table at nagbabaga ang tingin sa mga taong naroroon. Natahimik naman ang lahat sa ipinakitang galit ng binata. Naguluhan naman si Xianne sa nalaman.
            “That’s not fair! Hindi ako makakapayag na ipakasal n’yo si Xianne sa iba! I will marry her and no one can stop me! Magkakamatayan tayo oras na mangyari ‘yon! Handa kong gunawin ang buong mundo para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa anak ninyo!” Hinihingal na sabi nito. “Malamang na mabuntis na si Xianne ng mga oras na ito. Hindi rin ako makakapayag na ibang tao ang umangkin sa magiging anak namin.”
            “Sigurado ka ba na fertile si Xai-Xai ngayon?” Sabad naman ni Jaq. Tiningnan naman ng masama si Jaq ng mga naroroon. “What?” Inosenteng tanong nito. Nagsalitang muli si Chayce habang inaalalayan si Xianne makatayo.
            “Kung iniisip ninyong hindi ako karapat-dapat kay Xianne, nagkakamali kayo. Handa kong talikuran ang lahat para sa kanya.” Madamdaming sabi ng binata. “Kung wala na kayong sasabihin, maaari na kayong makaalis lahat. Sweetheart, let’s go.” Habang pabalik sina Chayce at Xianne sa kuwarto ay hindi nila nakita ang pagngingitian ng mga kapamilya nila.

“I WANT you to wear this ring.” Ani Chayce sa kanya.
            Natutop niya ang kanyang dibdib nang matitgan ang singsing. Isang diamond heirloom ring iyon. “It’s beautiful, Chayce.” Habang isinusuot ng nobyo sa kanya ang singsing ay hindi niya maiwasang maiyak.
            “Ito ang ibinigay ng papa ko noong magpro-pose siya ng kasal kay mama.”
            “Hindi ba magagalit mama mo?”
            “Hindi.” Sagot nito sa kanya. “Siya pa nga ang nagsabi sa akin na ibigay ko sa’yo ang singsing na ito. From the first time she saw you, nagustuhan ka na niya at kahit walang blessing mula sa kanya ay palno ko talagang ibigay sa’yo ang singsing na iyan. Iyong dog tag muna ang naibigay ko sa’yo noon kasi nalimutan kong ipa-ship itong ring from Tagaytay.” Nang mabanggit ni Chayce ang dog tag ay agad niyang hinagilap mula sa side table ang kanyang purse bag at kinuha doon ang ibinigay sa kanya ng nobyo noon. Namangha naman si Chayce nang makita ang hawak-hawak niyang kuwintas. “You keep this?” At kinuha sa kanya iyon.
            “Always, Chayce. Lagi ko rin itong suot-suot, hindi ko hinuhubad. Itinatago ko lang sa ilalim ng damit ko. Ayaw ko kasing malaman mo noon na mahal pa rin kita.”
            Mahigpit siyang niyakap ng binata at maalab siyang hinalikan nito. Ikinawit naman agad niya ang mga braso niya sa leeg nito at tumugon din sa halik nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay matamang tinitigan siya nito at hinaplos ang pisngi niya.
            “Magpakasal na tayong dalawa, sweetheart. Kahit sa huwes lang muna, matiyak ko lang na hindi ka na mawawala sa akin.”
            “Hindi na ako mawawala sa’yo, Chayce. You’re always in my heart. You’re the one who owned my heart and my soul. I love you so much…”
            “And I love you too, Xianne Marie del Valdeverro…” Pagkasabing iyon ng binata ay nasgimula na uli itong ipadama sa kanya ang sensasyong ipinadama nito sa kanya ilang oras pa lang ang nakakaraan. Nahubad na nito ang roba niya nang biglang may kumatok sa pinto ng kuwarto nila at isinungaw si Jaq na dali-daling tumalikod nang makita nito ang kaayusan nila ng nobyo. Napasigaw siya at dali-dali namang iniharang ni Chayce ang katawan nito sa kanyang kahubdan.
            “Jaq! What are you doing here?!” Halos pasigaw na sabi ni Chayce. “Can’t you see, we’re busy?!”
            “Guys, I’m very sorry. Pinapatawag kasi uli kayo nina tito at tita.” Sagot nito habang nakatalikod pa rin sa kanila. “We’re just kidding kanina! Joke-joke lang ‘yun. Kumbaga, drama lang ‘yung nangyari kanina. Sinusubukan lang kayo kung hanggang saan ang tatag ninyong dalawa.”
            “What?!” Sabay nilang sabi ng nobyo. Nang maayos niya ang kanyang robe ay nilapitan niya si Jaq at binatukan niya ito. Humarap ito sa kanila at napansin niyang nagba-blush ito. Nakalapit na sa kanila si Chayce at pinamaywangan naman nito ang lalaki.
            “Ikaw na naman ang nagpasimuno ng ka-dramahan, ‘no?” Tanong ni Chayce dito.
            “Yup.” Kiming sagot nito. “Para masaya. Hehehe!”
            “Ikaw talaga, Joaquinn! Ang kulit-kulit mo talaga!” Napapailing na sabi niya. Inakbayan naman silang dalawa ni Jaq. Tiningnan naman ito ni Chayce ng masama.
            “Guys, ‘wag na kayong magalit, okay?” Sabi nito sa kanila. “Mahal na mahal kayo ng mga pamilya ninyo. Nagkakagulo na nga sila doon sa labas kasi pinaplano na ang kasal ninyo. Pinapasundo na nga kayo para daw pag-usapan na ang kasal ninyo at excited na sila sa magiging bago nilang apo. Kaya peace na tayong lahat! Yey!”

            Bago sila lumabas ng kuwarto upang harapin ang kanilang mga pamilya ay binigyan muna nila ng tig-isang batok si Jaq na ikinatawa na lamang ng lalaki.

No comments:

Post a Comment