Wednesday, April 10, 2013

If You Asked Me To - Chapter 3


“PHOENIX, may gusto ka ba sa kaibigan namin?”
            Diretsong tanong ni Jez sa kanya. Kasalukuyan silang nasa beach resort nina Rhyce sapagkat doon sila nagkayayaan ng magkita-kita sila kanina sa plaza sa pamumuno ni Jay. Nagkayayaan ding mag-inuman session ang magkakaibigan sa lugar na iyon. Una ay tutol si Rhyce sa mga ito pero sa bandang huli ay pumayag din ang dalaga. Aalis na rin sana ito pero napigilan ng mga kaibigan.
            “Ano, Phoenix, may gusto ka ba kay Rhyce?” Segunda naman ni Kat.
          Tumungga muna siya ng beer bago sumagot sa tanong ng babae. Mukhang may tama na ito kahit nakakadalawang bote pa lang sila. Pasalamat na rin siya sapagkat wala si Rhyce sa paligid. “Ano sa tingin n’yo?”           
            Nagkatinginan naman ang mga ito at naghagikhikan. Napakunot-noo naman siya dahil mukhang napapagtripan siya ng mga ito. Nagulat naman siya nang sabay-sabay na nagsalita ang mga ito.
            “Mas gusto namin si Fafa Kev! Sila ang mas bagay ni Rhyce!”
            Hindi siya nakapagsalita sa sinabi ng mga ito. Tila naapektuhan naman siya sa sinabi ng mga kaibigan ng babae. Sunod-sunod niyang tinungga ang laman ng bote ng beer na hawak niya. Mukhang nakahalata naman ang mga ito.
            “Uuuyyy----- hurt siya!” Pangangantiyaw pa ng mga ito.
            He glared at them. “Mas guwapo ako sa sinasabi ninyong Kev!”
            “Ayaw mo pa kasing aminin na may gusto ka sa kaibigan namin.” Sabi ni Jyda. “Obvious na obvious  naman eh. Hindi kami bulag!”
            “Oo nga!” Sabad naman ni Wilona. “Mula nang dumating kayo ni Jay sa plaza hanggang makarating tayo dito eh si Rhyce lang ang  nakikita mo. You’re always looking at her kahit kami ang kinakausap mo.”
            “At saka, kanina ka pa lingon ng lingon sa gawi ng papunta ng kitchen.” Si Jez uli. “Kung sinusundan mo na siya doon at ikaw ang tumulong sa kanya sa pagluluto, sa halip na si Jay!”
            Umiling siya. “Ayaw kong sirain ang moment ni Jay kay Rhyce. Jay will not like it!” Sabay tungga uli sa iniinom na beer. Nang hindi nag-komento ang mga kasama ay ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. “My assistant is in-love with Rhyce…”
            “Ha?”
            “Ano daw?”
            “Adik pala itong boss ni Jay eh!”
            Sabay-sabay na komento ng mga ito na tila nawi-weirduhan sa sinabi niya. Nang tumingin siya sa mga ito ay matamang nakatingin naman ang mga babaeng kaharap sa kanya.
            “What?” Tanong niya sa mga ito. Kung makatingin pa naman ang mga ito sa kanya ay parang tinubuan siya ng sampung ulo. “Jay is in-love with her. Anong mahirap intindihin dun? And I’m sure, alam n’yo ang tungkol doon.”
            Narinig niyang napalatak ng sabay-sabay ang mga ito. Napailing na lamang siya at nagpasya na lamang na magbukas uli ng isang boteng beer.
            “Adik ka talaga, Phoenix!” Napapailing na sabi ni Kat.
            Nagtawanan naman ang iba. Pinagtitripan talaga ako ng mga ito!
            “Hay Kat, hayaan mo siyang mag-isip kung ano talaga ang relasyon nina Jay at Rhyce hanggang mabaliw siya!” Sabi ni Jyda sabay tawa ng malakas.
            Magsasalita sana siya nang biglang dumating si Jay na may dalang pulutan nila na sisig. Pagkatapos mailapag ang pagkain sa mesa ay naupo na ito sa tabi niya.
            “Pinagtitripan n’yo na naman ang amo ko.” Biglang sabi nito at pinandilatan ang mga babae sa harapan nila. “Tumigil na kayo.”
            “Eh kasi naman ayaw umamin nitong boss mo…” Paliwanag naman ni Wilona.
            Napailing lamang ang assistant niya at binigyan pa ng babalang tingin ang mga ito bago humarap sa kanya. “Boss, pasensya na kayo sa mga ‘yan. Makukulit lalo na kapag may amats na!”
            Tumango lamang siya at pasimpleng nilingon ang pinanggalingan ni Jay. Ba’t wala pa dito ang babaeng ‘yon? Umuwi na kaya siya?
            Nakarinig siya ng mga pagtikhim mula sa mga kasama niya. Imbes na magsalita ay binalingan na lamang niya ang beer na hawak niya.
            “Nasaan ba si Rhyce, Kulog?” Hanap ni Jez sa kaibigan.
            “Naandoon pa sa kusina.” Sagot naman ni Jay. “Kausap sa cellphone ‘yung boss n’ya. Kanina pa nga eh.”
            “Ooohhh---” Narinig niyang komento ng mga ito.
            “She should be here entertaining us!” Hindi naiwasang komento niya. “Napaka-slave driver naman ng boss n’ya!” Hindi niya malaman pero biglang nag-init ang ulo niya nang sabihin ni Jay na kausap ng babae ang boss nito.
            “Wahahaha!” Sabay-sabay na tawa ng mga kasamahan niya kaya lalong nag-init ang ulo niya. Nagpasyang iwan niya ang mga ito at tinahak ang daan papuntang kusina kung nasaan si Rhyce.

“YES, boss Kev. I’ll be there next week. Bye and good night!”
            Huling sabi ni Rhyce bago niya ini-off ang cellphone niya. Napatda siya nang makita si Phoenix na nakahalukipkip sa may pintuan ng kusina ng resort nila. Bahagya pa siyang napahawak sa dibdib niya sapagkat nagulat din siya.
            “Kanina ka pa d’yan?” Tanong niya sa lalaki ng makabawi. Kumilos naman ang lalaki mula sa kinatatayuan at lumapit sa kinaroroonan niya. Nailang naman siya sa presensya nito lalo na sa mga matang nakatitig sa kanya. “May ka-kailangan ka?” Shit! I’m stammering!
            Napabuntong-hininga ito at namaywang sa harapan niya. “Kanina ka pa namin hinihintay dun!” Sabi nito sa naiinis na boses.
            Napataas naman ang kilay niya sa pinapakita nitong reaction. Sa halip na sagutin ay tinalikuran niya ito at binalikan ang mga pagkaing dadalhin niya para sa mga kaibigan. Nagulat na lamang siya ng biglang haklitin nito ang isang braso niya. Nang tumingin siya dito upang tarayan ito ay naumid ang dila niya ng mabanaag sa mga mata nito ang samu’t-saring emosyon. She felt she was burning under his stare that sent shivers through her spine.

“DON’T you dare walk away from me…”
            Phoenix hissed to Rhyce. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya nagkakaganoon sa babae. He felt a pang of jealousy when he heard her talking and laughing with her boss on the phone. Gusto niyang agawin dito ang telepono para hindi na ito makipag-usap sa lalaking yun ngunit lalabas siyang bastos kapag ginawa niya ang bagay na ‘yon. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa braso nito sapagkat nagpupumilit kumawala ang babae sa kanya.
            “Let me go or I’ll scream…” She hissed back.
            He smirked. “Go ahead… scream!” Sagot naman niya. “So that I can shut your beautiful mouth with my kisses!”
            Napamaang naman ito sa sinabi niya. Sinamantala naman niya ang pagkakataon. He grabbed her by the waist and descended his lips on hers.