Monday, March 11, 2013

If You Asked Me To - Chapter 2

WALA sa sariling nilalantakan ni Rhyce ang isang galong ice cream upang pakalmahin ang nag-iinit niyang damdamin habang nakaupo siya sa wicker chair na naroroon sa isang sulok ng pinaka-pavilion ng resort nila at natatanaw ang malawak na karagatan ng Pasipiko. Mula nang masilayan niya ang magandang pangagatawan ng lalaking nasapak niya ay hindi na ito maalis sa isipan niya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang guwapong mukha nito na animo’y nililok ng isang iskultor. Napagmasdan kasi niya ito ng mabuti habang hindi pa bumabalik ang malay nito. Nahinuha niya na may lahi itong banyaga dahil napaka-mestiso nito. Natural na tan ang kulay ng makinis na balat nito. May kakapalang kilay at mahahabang pilik-mata. Napakatangos din ng ilong nito. Napuna din niya na may cleft chin ang lalaki at may kanipisan ang mapupulang labi nito. Napagsawa din niya ang kanyang mga mata sa matipunong katawan ng lalaki lalo na sa mga bisig at balikat nito. Ang sarap siguro ng feeling na makulong ka sa mga bisig ng lalaking ‘yon!
            Ipinilig niya ang kanyang ulo upang iwaglit sa isipan niya ang hubad na imahe ng lalaki. Sinampal-sampal din niya ang magkabilang pisngi niya upang luminaw ang isipan niya. Futek! Nagulat pa siya ng biglang magsalita ang kuya Rhett niya sa likuran niya.
            “Ay, kabayo!”
            Napalatak naman ang kapatid niya. “Ano bang nangyayari sa’yo at kanina ka pa wala sa sarili mo?” Naupo ito sa harapan niya at inagaw ang ginagamit niyang kutsara upang kumain din ng ice cream. “Natulala ka na naman d’yan, Rhyce.”
            Napabuntong-hininga naman siya. “Don’t mind me, Kuya. Napagod lang ako pagbabike papunta dito.”
            Napataas naman ang kilay ng kapatid niya. “Isang galong ice cream agad ang katapat? Namumula rin ang pisngi mo.”
            “Nainitan lang ako.” Defensive niyang sagot. “Ano ka ba naman, Kuya Rhett, lahat na lang napapansin mo sa akin.”
            “Baka kako natulad ka na rin sa mga tauhan natin ditong mga kadalagahan.”         
            “Huh?”
            “Since they arrived here, kakaiba ang mga glow nila at ngiti. I asked one of them what happened.”
            “Ano’ng sagot nila?” Sabay agaw uli sa kutsarang hawak ng kapatid niya upang ipagpatuloy ang pagkain niya ng ice cream.
            “Ang guwapo daw nung bisita ni Jay.” Natatawang sabi ng kapatid niya na ikinasamid niya ng bonggang-bongga. Agad naman siyang pinainom ng tubig ng lalaki na nasa tumbler na laging bitbit nito. “Okay ka lang?” Nag-aalalang tanong nito.
            Sumenyas naman siya na ayos lamang siya habang inuubos ang laman ng tumbler. Nakahinga naman siya ng maluwag sabay sandal sa kinauupuan niya na tila hapong-hapo siya. Nang tingnan niya ang kapatid ay matamang nakatingin ito sa kanya. “What?”
            “What happened, Rhyce?” Seryosong tanong ng kuya niya. “You’re acting weird since you arrived here.”
            Umiwas siya ng tingin. “I’m fine, Kuya.”
            “If you’re fine, ba’t hindi ka makatingin sa akin ng diretso?”
            Inirapan niya ito bago tumingin ng diretso sa mga mata nito. “I’m fine.”
            “Rhyce…”
            “Kuya, naman eh!”
            Napailing na lamang ito. “Whatever it is, don’t hesitate to tell me.” Sabi nito sabay tayo mula sa kinauupan nito. “I have to go. Check ko lang ang buong resort.”
            “Nasaan ang mga bata?”
            “Nasa office ko.” Sabi nito habang naglalakad palayo sa kanya. Napabuntong-hininga na lamang siya at nagpasyang puntahan ang mga pamangkin niya sabay bitbit ng ice cream na kinakain niya.

NATANAWAN ni Phoenix si Rhyce habang nakikipaglaro ang babae sa dalawang bata na kasalukuyang nasa tabing-dagat ng hapong iyon. Nalaman niya ang pangalan ng babae nang tanungin niya si Jay habang kumakain sila ng tanghalian kanina. Kahit naaasar siya sa babae ay hindi niya maiwasang maging interasado dito na ikinatutol naman ng assistant niya. Sinabi pa ni Jay sa kanya na pag-interesan na niya ang lahat ng babae maliban kay Rhyce. He asked him why but he refused to answer. Napapailing na lamang siya kapag naaalala ang naging pag-uusap nila ng lalaki.
            Tsk, my assistant is definitely in-love with his childhood friend! Piping sabi niya sa sarili. Nakuntento muna siyang pagmasdan ito sa malayo habang nakaupo siya isang cottage na naandoon. Isinama siya ni Jay sa resort na iyon na pag-aari pala ng pamilya ni Rhyce. Naipakilala na rin siya ng assistant niya sa kapatid ng babae. Pansamantalang iniwan muna siya ni Jay upang umorder ng merienda nila.
Sa halip na sa pinaka-café ng resort niya napiling doon mag-merienda ay mas pinili niyang doon mag-stay sa outdoor cottages nang matanawan niya mula sa pavilion ang babae nang dumating sila resort. Doon siya pumuwesto sa pinakatagong cottage para mapagmasdan niyang mabuti si Rhyce.
She was wearing a white surfer shorts with striped navy blue bikini top. She will pass as cover model for Sports Illustrated Magazine because Rhyce has a great body. Not too skinny but not too fat. All her curves fell into the right places. Her long hair were loosely bun on top of her head revealing the smoothness of her neck and shoulder. Rhyce has medium-faired skin na bumagay naman dito. May katangkaran din itong taglay. Nang mapatingin siya sa pinaka-“bumpers” nito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng katawan. He felt that his cargo shorts tightened.
Shit, stop desiring her, Phoenix! Saway niya sa sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang maibsan ang nararamdaman niya. Nang mahimasmasan ay ipinagpatuloy niya ang pagmamasid dito ng lihim. Buti na lamang ay nakasuot siya ng sunglasses at hindi halatang doon siya nakatingin sa dalaga. Napansin din niya na exotic ang dating ng beauty nito na lalong ikinadagdag sa sex appeal ng babae. Napaka-refreshing ng ganda nito at natitiyak niyang hindi siya magsasawa kahit ilang oras siyang nakatitig kay Rhyce.
I think she will be more beautiful after I made love with her! Napapikit siya sa isiping iyon. Naramdaman niyang lalong nabuhay ang isang parte ng katawan niya na nasa pagitan ng mga hita niya. Double shit! Napatayo siya mula sa kinauupuan.
“Fuck…” He hissed. Walang anu-ano’y hinubad niya ang suot na T-shirt at nagmamadaling lumusong sa kailaliman ng dagat.