Thursday, February 2, 2012

The First Time I Loved Forever - Chapter 3


NATHAN was longing to kiss Alexa since the first time he saw her in person. Nakamit na niya iyon ngayon sapagkat hindi na siya nakapagpigil pa. Miss na miss na niya ang dalaga. Tama ang hula niya na her lips taste so sweet. Ang lambot-lambot niyon! Sinisimsim niya ito na parang candy na habang buhay niyang hindi pagsasawaan. Naramdaman niyang tumutugon na ang dalaga sa kanyang mga halik kaya lalong humigpit ang pagkakayakap niya dito. She perfectly fit into his arms. No wonder she’s his soulmate! Naputol lamang ang kanilang paghahalikan upang makasagap sila ng hangin. They needed air to breath. Magkayakap pa rin silang dalawa at matamang nakatitig sa isa’t-isa habol ang paghinga. Hinaplos niya ang mukha nito at dinampian uli niya ng halik ang mga labi nito.
“That’s so wonderful, baby.” Sabi niya sabay dampi ng mga mumunting halik palibot sa mukha nito. He wanted to cry ‘coz  he already found the woman he will spend with for the rest of his life. How he love her so much! “I’m so happy, baby.” Anas niya.

ALEXA couldn’t believe what was happening. They kissed like there’s no tomorrow. Expert kisser ang binata. She felt that she was melting and her knees were trembling. His lips taste so sweet, nakakapanggigil. She was kissed before pero pakiramdam niya ay iyon ang first real kiss niya. Exaggerated mang sabihin pero feeling n’ya ay tumigil ang oras nila dahil sa halikang iyon. Nagtititigan pa rin sila at kapwa hinahabol ang kanilang paghinga. “Nathaniel…” usal niya. Napapansin niya sa tuwing tatawagin n’ya ito sa buong pangalan ay napapapikit ito na animo’y ninanamnam nito ang paraan ng pagtawag niya. How she truly loved this man so much! Tinawag na uli niya ito. “Nathan…” Nagmulat na ito ng mata at nginitian niya ito. “Are you alright?” tanong niya. Tumango ito bilang pagsagot at hindi niya inaasahan ang sunod nitong sinabi.
            “I love you, Maria Margarita Alexandra Benedicto. Will you be my ever first girlfriend?” Speechless siya sa dineklara nito. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasuwerteng babae sa mundo. She didn’t know what to say. Napansin niyang nag-aalala ito ng hindi pa siya tumutugon sa tanong nito. She saw fear in his eyes.
            “Baby?” nag-aalalang tanong ito. Hindi na niya pahihirapan ng matagal ang lalaking bumighani sa puso niya. Hindi na siya magpapakipot pa. Mahal na mahal na niya ito! “Baby?” ulit nito. Nginitian niya ang binata at dinampian niya ito ng halik sa labi. Halatang nagulat naman ito sa ginawa niya.
            “I love you too, Nathaniel Samaniego. And yes, I’m your girl from now on.” Sagot niya dito. Hindi niya inaasahan ang sunod na gagawin nito. “Yes!!!” Napahiyaw ito sa sobrang saya at binuhat siya nito at inikot-ikot. She saw tears in his eyes kaya napaiyak na rin siya. Ibinaba na siya nito ng mapansin nito na umiiyak siya at nabahala agad ito.
            “Alexa baby, why are you crying?” tanong nito. “I don’t like to see you crying.” Niyapos siya nito.
            “I’m just so happy, I’ve found you.” Tumingin siya kay Nathan. Puno ng pagmamahal na tumingin din sa kanya si Nathan. Hinalikan uli siya nito. “I’m so happy also, baby. I finally found you, my dream girl.” Sabi sa kanya. Niyapos uli siya ng mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. She felt good in his strong arms. Nakakasiguro na siya na magiging masaya siya sa piling nito. Sana ganoon din ito sa kanya. Tumingin uli ito sa kanya at niyaya na siya nito sa kuwarto niya.
            “Baby, I know we’re both tired. Hindi ko na kayang mag-drive pauwi. We need to rest and I want to sleep beside you.” Sabi nito sa kanya. Nagulat at kinabahan siya sa tinuran nito kaya hindi siya agad nakasagot. Napansin naman nito ang pagkabahala niya at ngumiti ito. “Don’t worry, baby, we will only sleep. I’ll not take advantage of you kahit alam kong mahihirapan ako but don’t worry I’ll be fine. Do you trust me, baby?” malambing na tanong nito.
            “I trust you, Nathan.” Ngumiti siya dito at napasigaw siya dahil bigla siyang pinangko nito. “Nathan!”
            “I love you, baby.” Pagkasabi nito ay tumuloy na sila sa kanyang kuwarto.


TINANGHALI sila ng gising ni Nathan. Sabay silang nagmulat ng mata at ginawaran agad siya ng halik nito. “Good morning, baby. I love you…” wika nito at niyapos siya ng mahigpit. Hinalikan naman niya ito sa dibdib na ikinaungol nito. “I love you too, baby.” Sagot niya dito.
            “Uhmmm… don’t do that again, Alexa. It’s killing me.” Nahihirapan nitong sabi. “Hangga’t kaya ko ay makakapagpigil pa ako.” Naramdaman agad niya ang pagbilis ng paghinga nito at ang matigas na bagay sa ibabang bahagi nito. Hindi niya mapigilang mapahiya at mag-blush dahil na rin sa kakulitan niya.
            “I’m sorry, Nathan.” Nahihiya niyang sabi dito.
            “It’s okay, baby. Pagnaulit pa, paparusahan na kita. Kung alam mo lamang ang hirap na dinanas ko sa buong magdamag na magkasama tayo. I’m having blue balls since last night.” Nakangiting paliwanag nito sa kanya na lalong ikina-blush niya. She knows what he meant. Talagang napakahirap dito na magtimpi at makapagpigil para lamang walang mangyari sa kanila nitong nagdaang magdamag. Hindi niya maiwasang mapangiti sa isiping dadating din ang panahon na mangyayari ang ganoong bagay sa kanila. Napansin naman ni Nathan ang pagkislap ng kanyang mga mata at pagngiti niya.
            “Baby, what are you thinking? Hmmm…” pumailalim siya dito at dahan-dahan nitong hinahalikan ang kanyang leeg. “Thinking of this…” patuloy nito.
            “Nathan, please don’t do this.” Pakiusap niya sa ginagawa nito. “I’m not yet ready.” Tumigil naman ito sa ginagawa at ginawaran na lang siya nito ng halik sa tungki ng ilong niya. Pinakatitigan siya nito habang hinahaplos ang pisngi niya.
            “No matter what happened, baby. We’ll always be together.” Usal nito. “Mahal na mahal kita.”
            “Mahal na mahal din kita.” Sagot niya at marubdob na silang naghalikan muli.
           
SATURDAY morning at the Benedicto’s mansion, everyone was very busy preparing for the engagement party tonight. Except Alexa. She was nowhere in sight! Nanggagalaiti na sa galit si Don Fidel samantalang tahimik lamang sina Dona Sofia at Albert na nag-aalmusal.
            “Where’s Alexa? She should be here.” marahas na tanong ni Don Fidel sa asawa. Nagkibit balikat lamang ang kabiyak bilang pagsagot dito na lalong ikinainit ng ulo ng don. Tumungin ito kay Albert na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Ito naman ang pinagbalingan ng matanda. “Albert, where’s your sister? Alam kong alam mo kung nasasaan s’ya ngayon.” Mukhang inip na inip itong tiningnan ni Albert.
            “Maniwala man kayo o hindi, hindi ko alam kung nasaan ngayon si Alexa.” Malamig na tugon nito. Tiningnan naman ng masama ng don ang panganay na anak bago uli ito nagsalita.
            “Sa oras na malaman ko na itinatago ninyo si Alexa, malilintikan kayong lahat sa akin!” mariing wika nito. Magsasalita pa sana si Don Fidel ng eksaktong dumating ang bunsong anak na halatang puyat galing sa pictorial. Lalong nagalit sa anak ang don sapagkat mukhang nalimutan nito na engagement party na nito mamayang gabi. “Good morning, everybody!” masayang bati nito sa kanila.
“Good morning, iha.” Bati ni Dona Sofia sa anak.
“Hi, sis. Good morning!” bati rin ni Albert.
Hinalikan sila nito isa-isa bago naupo sa hapag-kainan. Tinanggal nito sa mata ang designer sunglasses na suot nito at ipinatong sa ulo upang pigilan ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Pinagmamasdan ng don ang anak at kahit na pagod na pagod ay halatang ibang ang ningning ng mga mata nito. Kinabahan siyang hindi mawari. “There’s something wrong…” piping usal ng don sa sarili. Tumingin sa kanya ang anak na napansin ang katahimikan n’ya.
“Hi, papa!’ nakangiting banggit nito na tinanguan lamang niya bilang pagtugon. “Mukhang may party dito mamaya. What’s the occassion?” inosenteng tanong nito. Napatingin siya kay Albert na nasamid sa pag-inom ng kape ng marinig ang sinabi ni Alexa samantalang ang asawa niya ay matamang nakatingin sa kanya.
“Don’t tell me, wala kang natatandaang mahalagang okasyon ngayon?” tanong ng don dito. Napailing lamang si Alexa sa tanong ng ama.
“Uhmmm… wala namang may birthday sa atin ngayon. Hindi rin naman wedding anniversary n’yo ni mama.” Inosenteng sagot ng dalaga. Sa isinagot ni Alexa ay doon na natapos ang pagtitimpi ni Don Fidel sa anak. Binayo nito ang dinning table na ikinagulat ng lahat.
“It’s your engagement party tonight, young lady!” pagalit nitong sabi.

ALEXA was shocked! Tila nanigas ang katawan niya sa sinabi ng ama. “Oh my God, nawala na sa isip ko ‘yon!” piping sabi niya. Hindi siya nagsisinungaling sapagkat nawala na talaga sa isip niya ang tungkol sa bagay na iyon. Ever since maging boyfriend niya si Nathan ay dito na umiikot ang mundo niya sa tuwing magkasama sila. She forgot that she was engaged to Jaime. She didn’t even cares about it. Wala siyang pakialam kung hindi matuloy ang engagement niya dahil natagpuan na niya ang taong mamahalin niya sa katauhan ni Nathan. “Hah! Magalit na si Papa sa akin. Hindi ako magpapakasal sa Jaime na ‘yon! Kay Nathan lang ako magpapakasal.” Tinitigan niya ang ama.
“Walang matutuloy na engagement party, Papa.” Mahinahon  niyang sabi sa kanyang ama. Napasinghap ang don sa tinuran niya at napatiim-bagang ito.
“You can’t do that, Alexa.” Mariing wika nito sa kanya.
“Of course, I can.” Sagot niya sabay tayo at patakbong pumunta sa malawak nilang hardin kung saan gaganapin ang mauunsiyaming engagement party niya. Sumunod naman sa kanya ang kanyang mama at kuya na halatang suportado siya sa kanyang gagawin. Kinuha niya ang atensiyon ng mga inupahang tao ng kanyang ama para mag-asikaso sa naturang okasyon. “Magsitigil kayo!” utos niya sa mga ito. Napatigil ang lahat sa ginagawa at napatingin lahat sa kanya.
“Alisin na ninyo lahat ang mga iyan. Hindi na matutuloy mamaya ang party! Kapag hindi ninyo ako sinunod, hindi ko na kukunin serbisyo ninyo kahit kailan!” pananakot niya sa mga ito. Dahil sa pananakot niya, ay kumilos agad ang mga tauhan ng isang sikat na events planner upang hakutin pabalik ang mga gamit na nasiayos na. Niyapos naman siya ng kanyang ina at kapatid bilang pagsang-ayon sa kanya. Binalikan uli niya ang kanyang ama na naiwan pa rin sa dinning hall nila at nakatiim-bagang pa rin ito. “Thanks for ruining my life, Papa.” Masamang-masamang loob na sabi niya dito. Tuluyan na siyang napaiyak at dali-daling umalis sa mansiyon nila. Hindi na niya nakita ang pagpatak ng luha ng kanyang ama.

NATHAN adjourned his meeting with the Board of Directors in their family’s company. Heading to his office, he saw his secretary approaching him. Ito rin ang secretary ng kanyang ama habang nagsisimulang lumago ang Samaniego Group of Companies. This middle-aged woman is like a mother to him. She’s witty and dependable. Pero hindi siya nito kinukunsinte sa mga kalokohan n’ya noon. Kulang na lang ay paluin siya nito sa mga di kaaya-ayang gawain niya. Napapatawa siya tuwing naaalala niya ang nakaraan. Habang papalapit si Linda sa kanya ay napansin niyang mukhnag nag-aalala ito. “Nathan…” tawag nito sa kanya. Napakunot-noo siya sa tono ng boses nito.
“May problema ba, Linda?” tanong niya agad dito.
“Nathan, Alexa was in your office. Iyak ng iyak ang girlfriend mo. Doon ko na siya pinatuloy sa private room mo para makapagpahinga ang bata.” Sagot nito sa kanya. Kinabahan agad siya sa nalaman.
“Ba’t hindi n’yo agad ako pinatawag sa meeting?” sita niya.
“Gustuhin ko man ay pinigilan ako ni Alexa. Ayaw niyang maistorbo ka. Puntahan mo na siya, iho.” Hindi na niya sinagot si Linda at tinakbo na niya ang pasilyong patungo sa kanyang opisina.

WHEN he entered his private room inside his office, he saw Alexa lying on his bed facing the glass wall of the room. Nakatalikod ito kaya hindi siya nakita nitong pumasok. Ini-lock niya ang pinto at dahan-dahan siyang lumapit dito. She was peacefully sleeping ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang kalungkutan at may naiwan pang luha sa mga mata nito. Naisip niyang may nangyari na naman ditong hindi maganda. Kagagawan na naman siguro ng ama nito. Naupo siya sa tabi nito at hinaplos ang pisngi ng dalaga. “She looks like a baby while sleeping…” Napapabuntong-hininga siya sapagkat gusto na niyang gisingin ang dalaga sa pamamagitan ng mga halik niya. He wanted to make love to her right now! He felt the heat slowly covering his body. Unti-unti na ring nabubuhay ang kanyang pagkalalaki. He needed a cold shower kaya dali-dali siyang pumasok sa sarili niyang banyo. Dali-dali niyang hinubad ang kanyang mga damit at isinahod ang kanyang katawan sa malamig na tubig na nagmumula sa shower.

ALEXA slowly opens her eyes. Inilibot niya ang paningin sa private room ng kanyang kasintahan. Hindi niya nakita ang binata. “I must be dreaming. Nasa sa meeting pa siguro si Nathan.” Usal niya sa sarili. Narinig niyang may lumalagaslas na tubig na nagmumula sa banyo. Mukhang may naliligo. Nagtaka siya kung sino ang nasa banyo. Imposible namang si Nathan ang naliligo dahil nasa sa meeting pa ito. Biglang nawala ang tunog ng lumalagaslas na tubig. Bumangon siya at sumandal sa headboard ng kama. Nakatingin siya sa pintuan ng banyo na bubukas na sa anumang sandali. Bumukas ang pinto niyon at iniluwa si Nathan na bagong paligo at nakatapi lang ito ng puting tuwalya mula baywang hanggang tuhod nito. Water was still dripping down to his delectable body. He looks like a model in a magazine ng lumabas ito ng banyo. Habang pinapanood niya ito ay napansin niyang titig na titig din sa kanya ang kasintahan. Their eyes met and they both know that they want to kiss each other so much to the extent that they want to make love right here and right now. Mukhang hindi na nakatiis ang binata at dali-dali siya nitong dinaluhan sa kama. He embraces and kisses her hungrily. She feels the hard thing poking her belly. She embraced him and responded to his kisses.

WHEN he saw Alexa feasting her eyes on his body, he was getting hard again. Pagtitig pa lang ni Alexa, nag-iinit na katawan n’ya. Paano na pag hindi na siya nakapagtiis? He will make love to her no matter what! At ganoon na nga ang nangyari, dali-dali n’ya itong dinaluhan sa kama sabay yakap at siniil niya ito ng halik sa labi. How much he wanted her! Mamamatay siya kapag hindi niya naangkin ito ngunit ayaw naman n’yang gumawa ng hakbang na ikagagalit ng dalaga sa kanya. Kahit anong pagpipigil niya ay hindi niya magawa lalo na’t nakapailalim na sa kanya ang dalaga at dinadama niya ang malambot nitong katawan. Tumutugon na rin sa kanyang mga halik ang dalaga at nagiging mapusok na rin ang mga kamay nila na humahagod sa katawan ng bawat isa. Bumaba ang mga labi niya sa leeg nito papunta sa dibdib nito. He cupped her one breast at napaungol ito sa ginawa niya. He felt her nipples were already erect. Tumigil siya sa paghalik dito upang hubadin niya ang saplot nito. Nang mahubdan niya ito ay tinitigan niya ng mabuti ang katawan ng kasintahan. She has a body of a goddess! Her breasts were full and round, pinkish nipples na umaaninag sa suot nitong lacy bra and her womanhood was perfectly trimmed na umaaninag din sa lacy panty nito. Tumingin siya sa kasintahan na pulang-pula na ang mukha dahil sa ginawang paghagod ng tingin niya sa katawan nito. Kulang na lang ay magtalukbong ito ng kumot sa sobrang hiya. Nginitian niya ito at tumunghay siya dito.
“You’re so beautiful, baby.” Anas niya kay Alexa habang hinahaplos niya ang mapuputing hita nito. Ngumiti lamang ito sa kanya ngunit halatang may takot siyang nakita sa mga mata nito. “Baby, if you’re not ready, we will not continue our lovemaking.”
“I’m afraid, Nathan. This is my first time and you’re so big.” Sabi nito na ikinatawa niya.
“Paano mo naman nasabi na malaki eh hindi mo pa nakikita at nahahawakan?” panunudyo niya na lalong ikinapula ng mukha nito.
“I-I felt it poking my belly…” sagot nito na hindi makatingin sa kanya. “And…”
“And ano, baby?” tanong uli niya. “Hmmm…” he nibbled her earlobes. Napaungol uli ito sabay banggit sa pangalan niya.
“Nathan… please…” anas nito.
“Please what?” sagot niya habang hinahalikan niya uli ang leeg nito.
“Sa tingin mo makakapasok sa akin ang ganyang kalaki?” inosenteng tanong nito at tuluyan na siyang napahalakhak at napasubsob sa pagitan ng leeg at balikat nito. “Nathan…” tawag nito sa kanya. Tiningnan uli niya ang kasintahan at ginawaran niya ito ng halik sa labi sabay haplos sa mukha nito.
“Yes baby, makakapasok ang ano ko sa ano mo. Gaya ng sabi ko, if you’re not yet ready, we’re not going to do it unless handa ka ng gawin.” Paliwanag niya.
“How about you? Masakit sa’yo.” Nag-aalalang sabi ng dalaga sa kanya.
“Yes, masakit sa akin but I can handle the pain. Ililigo ko lang uli ito.” Naaaliw na sambit niya kay Alexa. “I understand you, baby. Kasi mahal na mahal kita.” Pagkasabi niya ay dali-dali na siyang bumangon upang tumungo sa banyo.
“Where are you going?” Alexa asked him.
“Sa bathroom. Liligo lang ako ng five minutes at mawawala na ito. I’ll be back, baby.” Bago pumasok ng banyo ay ginawaran muna niya ng halik sa labi ang kasintahan. “I love you so much, Alexa.”
“I love you too, Nathan…” sagot ni Alexa sa kanya at tuluyan na siyang pumasok sa banyo.

WHILE having lunch in a fancy restaurant, Alexa and Nathan talked about what happened at the Benedicto mansion. Alexa told everything and wala siyang inilihim sa binata. Mataman naming nakikinig sa kanya si Nathan. After niyang maikuwento lahat ay saka nagsalita at nagbigay ng opinion ang binata sa kanya. “Today is your supposed-to-be engagement party and we almost made love.” Napapatawang sabi nito. “May I ask, baby, bakit ganoon na lang ang kagustuhan ng papa mo na makasal ka kay Jaime? Wala naman kasi akong makitang logic dun sa paliwanag niya na para mas tumibay friendship nila ng ama nito. That’s absurbd!”
“Oo nga eh. Kahit hindi naman kami ipakasal ni Jaime ay tiyak namng magiging matibay pa rin ang friendship nila ni Tito Anton.” Sang-ayon niya sa binata.
“You know what, baby, I’m so proud of you.” sabi nito sabay gagap sa kamay niya. “Masaya rin ako para sa’yo kasi pinanindigan mo ang desisyon mong sundin ang puso mo. Because of that, we found each other.” Nakangiting sabi nito.
“I’m very happy also kasi nasuway ko si Papa and katulad na rin ako ni kuya Albert na malakas ang loob na hindi sundin si Papa.” Nakangiti na rin niyang sabi sa binata. “And because of you, natuto akong ipaglaban ang karapatan ko sa pag-ibig. You gave me courage and strength. I wanna thank you for that, Nathan.”
“Thanks to you too, Alexa. Natuto akong magmahal ng tunay.” Madamdaming sabi ng binata sa kanya.

NATHAN brought Alexa in his penthouse at One Samaniego Tower in Ortigas. Alexa was amazed on his place. He embraced her from her back while they are holding hands. Sumandal naman ito sa dibdib niya. “Do you like my place, baby?” malambing niyang tanong.
“I love it, Nathan! Pagkapasok ko pa lamang dito, homey na feeling ko.” Sagot nito.
“Thanks. Masaya ako kasi nagustuhan mo ang place ko.” Sabi naman niya. Bumaling si Alexa sa kanya na nakataas ang isang kilay nito. “Is there something wrong?” pagtatakang tanong niya.
“Pang-ilan ako sa mga dinala mo dito?” tanong nito sa kanya na ikinatawa niya. “What’s so funny?” nakakunot-noo na nitong pagtatanong.
“Baby, ikaw pa lang.” naaaliw niyang sagot ngunit halatang hindi kumbinsido ang dalaga.
“Yeah, right.” Tugon nito at inalis nito ang pagyayakap niya sa katawan nito. Napapabuntong-hininga itong lumapit sa glass wall ng kanyang penthouse.
“Alexa baby…” tawag niya ngunit nanatili siyang malayo sa kinatatayuan nito. Malungkot na tumingin ito sa kanya sabay iling at tinanaw uli ang buong Ortigas. Napabuntong-hininga siya at pinagmasdan na lamang niya ito. Nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran na ikinagulat nilang dalawa. “Good evening, kids!” magiliw na bati ng bisita ni Nathan. It was his Aunt Sela who came back from London at bunsong kapatid ng kanyang ama.
“Auntie?!” gulat niyang sabi dito ngunit nginitian naman niya ito.
“Hello, iho.” Nginitian siya nito sabay lapit at humalik ito sa pisngi niya. “How’s my favorite nephew?”
“I’m very fine.” Simpleng sagot niya sa tiyahin. Nilingon niya si Alexa na pinagmamasdan lamang silang dalawa. Saka lamang niya napansin na lumalapit na sa kasintahan niya ang kanyang tiyahin. Naging uneasy naman si Alexa ng pagmasdan ito ng Aunt Sela n’ya. Tumingin sa kanya ang dalaga na halatang humihingi ng tulong sa kanya. Agad niya itong nilapitan at inakbayan ito.
“So, finally, you found her, huh?” nakangiting sabi ni Aunt Sela.
            “Auntie, this is my girlfriend Alexa Benedicto. She’s a model and I love her so much.” Madamdaming pagpapakilala niya sa kasintahan sabay halik sa temple nito.
            “Nice meeting you, ma’am.” Nahihiya ngunit nakangiting bati ni Alexa sabay lahad ng kamay nito.

HINDI tinanggap ng auntie niya ang pakikipagkamay ni Alexa sa halip ay lumapit ito at niyakap ang dalaga na ikinabigla nilang magkasintahan. Tumingin sa kanya si Alexa at napatango lamang siya. Gumanti na rin ito ng yakap sa tiyahin niya. Tumingin uli dito ang Aunt Sela niya at pinagmasdan ito ng mabuti. “Alam mo ba iha, ikaw pa lang ang babaeng dinala dito ni Nathan. Alam mo kung bakit?” Napailing na lamang si Alexa bilang pagsagot dito. “It’s because he promised me na ang dadalhin lang niya dito ay ang babaeng mamahalin niya habang-buhay. Kung mayroon mang ibang mga babae noon ang playboy kong pamangkin, sa mga motels lang niya dinadala ang mga iyon kapag nakaisip silang gumawa ng makamundong pagnanasa.”
            “Auntie! Below the belt na ‘yan!” protesta ni Nathan at napahiya siya sa sinabi nito kay Alexa. Baka kung ano na lamang ang isipin sa kanya ng dalaga tungkol sa kanya. Binalingan niya si Alexa na matamang nakatingin sa kanya. “Baby, please don’t believe her.” Pagsusumamo niya sa kasintahan.
            “Nathan iho, OA na ‘yang acting mo.” Sabad ng auntie niya. Ngunit hindi niya ito pinansin sapagkat nakatuon ang pansin niya kay Alexa.
            “Baby, ikaw lang ang mahal ko. They’re just flings. Please believe me.” Paliwanag niya kay Alexa. Hindi nagsasalita ang dalaga ng lapitan siya nito at pinagmasdan lamang siya. “Baby?” untag niya.
            “Nathaniel Samaniego, I believe and trust you.” Sagot nito sa kanya at nginitian na siya.
            “Thanks, baby. I’m not going to hurt you.” Niyapos niya ito ng buong higpit. Napansin naman niya ang Aunt Sela niya na napataas ang kilay sa ka-cornyhan niya. Napapatawa na rin ito at nagkomento.
            “You know what, guys, ganyang-ganyan din ang asawa ko sa akin.” Sabi nito sa kanila. “Hay, parang gusto ko ng bumalik sa London to be with my husband and make love to him.” Napahalakhak ito sa huling salita na tinuran. Namula naman si Alexa at nagkatinginan silang dalawa. Sinuway naman niya ang kanyang auntie.
            “Auntie, ano ba?” naiirita na niyang saway dito. Tinawanan lamang siya nito sabay kindat sa kanila ni Alexa.No comments:

Post a Comment