Thursday, February 2, 2012

The First Time I Loved Forever - Chapter 2


“HI, NATHAN…”
Nakangiting bati sa kanya ni Alexa. “Naistorbo ba kita?”
            “No, no.” Nilapitan niya si Alexa at hindi niya maiwasang maging sobrang saya. “Halika. Have a seat.” Iginiya niya si Alexa sa sofa sa kabilang panig ng kanyang opisina na tanaw na tanaw ang buong Kamaynilaan. “What are you doing here?” sabi niya ng maupo na sila.
            “I’m just visiting you to give you this.” Ipinakita sa kanya ni Alexa ang isang jar ng chocolate cookies. “I ask Jolo kung mahilig ka sa cookies and sabi n’ya eh chocolate chip cookies daw ang favorite mo. I know how to bake kaya pinagluto kita. Here.” Iniabot sa kanya ang naturang cookies at tinanggap naman niya ito.
            “Thanks. Nakaka-overwhelmed ka naman.” Sabi niya kay Alexa. Tinitigan niya si Alexa na halatang ikinailang ng dalaga. “Ahmm…” tumikhim bigla si Alexa. “Mabuti pang umalis na ako. Naaabala yata kita.” Sabay tayo ng dalaga palayo sa kanya na kanyang ikinabahala. Hinawakan niya ang braso ng dalaga at pinigilang umalis.
            “Don’t go, Alexa. Will you please stay with me?” nagmamakaawang pakiusap ni Nathan.
            “Su-sure…” kiming ngiti ni Alexa sa kanya. To ease the tension between them, they both looked at each other and they both laughed.
            “I can’t believe it. Para tayong mga bata.” Natatawang pahayag ni Nathan.
            “Oo nga eh. So, what are we going to do?” tanong ni Alexa sa kanya.
            “Why don’t we take a sit first?” suhestiyon niya at sabay na silang naupo ni Alexa ulit. “Ahmm Alexa, puwede bang dito ka lang muna until my work is done?”
            Nagulat si Alexa sa pakiusap sa kanya ni Nathan pero dahil sa pakiusap ng binata sa kanya ay pumayag na rin siya. “Sure, why not?”
            Hindi maiwasang matuwa ni Nathan sa pagpayag ng dalaga. Hindi rin niya naiwasang hawakan at hagkan ang mga kamay nito na pinagtaka ng dalaga. “You’re so beautiful, baby. Sana lagi kang nasa sa tabi ko.” Tinitigan niya si Alexa na nakatingin din sa kanya.


DAHIL sa naging deklarasyon ni Nathan sa kanya ay di-maiwasang mamangha ni Alexa. Sari-saring emosyon ang namayani sa kanyang puso. Natatakot siya na di mawari ngunit masayang-masaya ang puso n’ya dahil itinatangi din niya ang lalaking nasa sa harapan niya. Hindi niya maipakita ang tunay niyang damdamin dito sapagkat biglang pumasok sa isipan niya ang ideyang baka nagustuhan lang siya ng binata dahil nakokonsiyensya lamang ito gawa ng aksidenteng ikinaharap nilang dalawa ilang linggo na ang nakakaraan. Nalungkot siya sa ideyang iyon kaya hinila niya ang mga kamay niya mula sa pagkakahawak ng mga kamay ni Nathan.
“Nathan, don’t. It’s not right.” Naluluha na niyang sabi na kinanuot-noo ng binata. “Bago pa lang tayong magkakilala. Nadadala ka lang sa emosyon mo dahil nagi-guilty ka pa rin sa nangyari sa ating aksidente.”
“What?!!” nanlalaking mata na tanong ni Nathan. “Is that what you think? I thought we have a thing for each other.”
Napailing na lang si Alexa. “You don’t understand. I-I think we should stop this. Ahmm… I have to go now.” Pagkasabi niya ay tumayo na siya at tumungo na siya sa pinto. Napalingon siya ng marinig niyang nagsalita si Nathan.
“Alexa, why? I thought you like me.” Naguguluhang tanong ni Nathan na nakalapit na agad sa kanya. “I found you. I think I’ve fallen in love with you since the first time I saw you.”
Tuluyan ng napaiyak si Alexa sa tinuran ni Nathan. Pero nilabanan niya ang kanyang emosyon para hindi siya bumigay at umaming may special din siyang nararamdaman sa binata. “Nathan, I think we should need space muna. We need to analyze things first. Huwag muna tayong magmadali.”
“But Alexa…” protesta ni Nathan sa kanya.
“Sshhh… please Nathan.” Pigil niya sa sasabihin ng binata. “Bye, I have to go.” Nang walang anu-ano ay hinalikan niya sa labi ang binata na natigilan sa ginawa niya at iyon na rin ang hudyat para lisanin niya ang opisina nito.

NATHAN was shocked for the brief kissed he shared with Alexa. He felt something amazing. He really loved her. She’s the one. Hindi niya maiwasang mapaluha sa naramdaman niya and at the same time he felt he was very happy and contented. Nakatitig pa rin siya sa pinto kung saan lumabas ang dalaga. “Alexa baby, you can’t get away from me.” Pangako niya sa sarili.
           
A FEW weeks later, Alexa was having a brunch in their lanai when Jolo appeared from nowhere. He playfully poked her on her head. Tiningnan niya ito ng masama. “What?!” Naupo sa tabi niya si Jolo at nakisalo sa pagkain niya. Tiningnan siya nito at ikinaiirita na niya ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito.
            “What do you want? Nakakaloko ka na.” paangil na sabi niya kay Jolo.
            “Alam mo, parehong-pareho kayo ng kaibigan ko. Ganyang-ganyan ang mood.” Turan nito habang sumusubo ng fried bacon mula sa kanyang plato.
            “Si-sinong kaibigan?” kinakabahang tanong ni Alexa kahit alam na niya kung sino tinutukoy ng magaling niyang pinsan. Tinitigan siya ni Jolo at seryoso na ang anyo nito.
            “Ano bang nangyari? May nangyari ba na hindi maganda sa pagitan n’yong dalawa?” napapabuntong-hiningang tanong sa kanya ni Jolo. Hindi niya sinagot si Jolo at umiwas na lamang siya ng tingin dito. “Alam mo,” patuloy pa rin ng pinsan n’ya. “Nathan has been miserable for the past few weeks. I ask him and he just said nothing. Kahit anong pilit ko para sabihin ang problema n’ya, ayaw pa rin magsalita. I just concluded that he was miserable because of you, my dear cousin.” Dahil sa tinuran ni Jolo ay doon na siya napatingin dito. Bago pa siya nakapagsalita ay naunahan na uli siya ni Jolo. “You know what cous, why don’t the two of you give each other a chance? Wala namang mawawala eh. You two look perfect. I also feel that you two are also meant for each other.”
            “I-I’m engaged to Jaime…” pinipigilang mapaiyak ni Alexa sa tinuran niya. “There’s no chance between me and Nathan.” Sa huling tinuran niya ay doon na siya napaiyak ng tuluyan. Niyapos siya ni Jolo at doon n’ya ibinuhos lahat ng mga kinikimkim niyang sama ng loob. “I’m in love with Nathan ever since. It’s killing me these past few weeks for not seeing him. Sobrang miss ko na siya. I want to see him pero wala akong lakas ng loob para harapin siya.”
            “Alexa, he feels the same way towards you. He’s hurting also. The guy’s in love with you. Mabuti pa, puntahan natin siya ngayon sa opisina niya.” Napatingin siya kay Jolo. “Huwag na kasi ninyong pigilan ang mga sarili ninyo. Hindi n’yo ba alam na nahihirapan din ako sa sitwasyon n’yong dalawa? Nagagalit ako sa sarili ko kasi nakikita kong miserableng-miserable kayong dalawa at wala naman akong magawa.” Nakatiim-bagang na litanya ni Jolo sa kanya. Tumingin sa kanya si Jolo. “Ano, puntahan na natin siya?”
            “Just give me more time, Jolo. Hindi ko pa talaga kaya. Please, try to understand me?” pakiusap niya kay Jolo. Napabuntong-hininga na lang si Jolo sa pakiusap niya. “Okay, if that’s what you want.” Nakangiti ng saad ni Jolo sa kanya.
            “Thanks, cousin. Ang bait mo talaga.” Niyapos pang lalo niya si Jolo.


ALEXA was having a break from her pictorial for a famous brand of clothing when the PA in charge for her went near her while holding a bouquet of flowers. “Miss Alexa?” untag sa kanya ni Karen, ang PA na in-charge sa kanya. Nilingon ni Alexa si Karen mula sa pagkakatanaw niya sa salaming dingding ng gusali na tanaw na tanaw ang buong Kamaynilaan.
            “Yes?” nakangiting sagot niya sa mabait na PA niya. Napansin na niya ang bungkos ng bulaklak na hawak-hawak nito. “Nice flowers. Sino ang nagbigay sa’yo? Manliligaw mo? Sagutin mo na.” Biro niya dito.
            Namula naman ang PA sa tinuran niya. “Naku ma’am, hindi po para sa akin ito. Para po sa inyo.”
            Napataas ang kilay ni Alexa sa sinabi ni Karen. “For me?” nagtatakang tanong niya dito. Tumango naman ang babae. “If those flowers are from Jaime, sa’yo na lang. Ilayo mo na rin sa akin.” Utos niya.
            “ Ma’am, hindi po galing kay sir Jaime. Galing po sa lalaking iyon.” Tinuro sa kanya nito ang lalaking nagpapabigay sa kanya ng bulaklak. Sinundan niya ng tingin kung sino ang tinutukoy nito at biglang bumilis ang pintig ng puso niya ng makilala kung sino ang lalaking tinutukoy nito. “Nathan…” usal niya sa sarili. Kumaway at nginitian siya  ni Nathan ngunit hindi ito lumapit sa kanya. Napukaw ni Karen ang atensiyon niya ng magsalita ito.
            “Ma’am, kapogi-pogi naman n’ya. Mas guwapo pa kesa kay sir Jaime.” Kinikilig na turan nito. Humarap sa kanya si Karen at iniabot sa kanya ang bungkos ng mga bulaklak. “Ma’am, tanggapin na ninyo. Nakatingin kasi si sir Pogi.” Tinanggap niya ang bulaklak mula dito at hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanila si Nathan.
            “Do you like it?” nakangiting tanong ni Nathan sa kanya. Inalis niya ang tingin niya sa mga bulaklak na hawak niya at tinitigan niya si Nathan. “I like it. You’re here…” teary-eyed niyang sabi dito.

NATHAN was so damn happy sapagkat nakita niya uli si Alexa. Ilang linggo niyang tinikis ang sarili upang hindi makita niya ito at kalimutan niya ang damdamin para dito. Pero natalo siya ng pagmamahal niya sa dalaga kaya heto siya ngayon, dinalaw niya ito sa trabaho na ilang bloke lamang mula sa kanyang opisina. Ang ganda-ganda nito sa suot nitong skinny jeans at japanese inspired blouse na humahapit sa katawan nito. Simpleng-simple lang ang ayos nito ngunit lalong nagpatingkad sa natural na ganda nito. Miss na miss na niya ito ngunit pinigilan niya ang sarili na yakapin ito ng mahigpit at siilin ito ng halik.
            “I’m now here, baby…” Kinuha niya ang isang kamay nito at hinalikan niya iyon. Pagkatapos niyang halikan ang kamay ng dalaga ay nakita niyang namula ang mga pisngi nito. “I miss you…” Masuyo niyang sabi kay Alexa sabay haplos sa pisngi nitong namumula.
            “Nathan…” banggit nito sa kanya. “I-I miss you too…” namumula pa ring sabi nito. Iniwan na sila ng PA nito at nang luminga siya sa paligid ay napansin niyang biglang nawala ang mga taong bumubuo sa pictorial ni Alexa. Mukhang binigyan muna sila ng privacy ng mga ito. Silang dalawa na lang ni Alexa ang naiwan sa loob ng silid kung saan ginaganap ang pictorial nito.
            “Kumusta ka na?” nakagiting saad niya dito.     
            Ngumiti sa kanya si Alexa. “I’m fine. Ikaw, kumusta na? Matagal tayong hindi nagkita.”
            “Oo nga eh. Naghanda muna ako bago ako humarap sa’yo. Natorpe kasi ako. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob.” Natatawang-tawang turan niya.
            “Ikaw, natotorpe?” napaismid na tanong sa kanya ni Alexa ngunit nakangiti naman ang dalaga. “Nag-lunch ka na ba?”
            “Ahm, hindi pa pero nagpadeliver na ako ng lunch from your favorite restaurant.” Sagot niya na halatang ikinagulat ng dalaga. “I asked Jolo kung ano ang fave resto mo kaya dun na ako nag-order ng lunch natin kasama na pati ang staff ng pictorial mo. Sa rooftop na ako nagpahanda para sa kanila and ‘yung sa atin eh dito para magkasolo naman tayo.” Paliwanag niya kay Alexa na lalong ikinapula ng dalaga kasabay noon ay dumating na ang delivery crew ng isang sikat na kainan sa Glorietta 4. After madala sa kanila ang pagkain ay inasikaso na ni Nathan ang pagkain nilang dalawa. Nang tingnan niya si Alexa ay matamang nakatitig sa kanya ang dalaga. “May dumi ba ako sa mukha?” nakangiting tanong niya. Napabuntong-hininga si Alexa bago sumagot sa kanya.
            “Why are you doing this, Nathan?” tanong sa kanya ni Alexa. Itinigil muna niya ang ginagawa at hinawakan niya pareho ang mga kamay nito at tinitigan niya ito ng mabuti.
            “Like I told you before, I’m in love with you. I’m not giving up kahit engage ka na kay Jaime.” Hinalikan niya ang mga kamay nito. “Alexa baby, gusto kita. I’m willing to give up everything just to be with you.” Napansin niyang nangilid ang luha ni Alexa sa tinuran niya. “Baby, please don’t cry. I didn’t want to make you cry. I want you to be happy.”
            Napatungo ito at napaiyak lalo si Alexa sa huli niyang tinuran. Nag-angat ito ng tingin at tumitig ito sa kanya. “Nathan, thank you for making me so happy. I highly appreciate it.” Nakangiti ng turan nito sa kanya. Nang dahil sa turan ni Alexa ay hinaplos niya ang pisngi ng dalaga at napapikit naman ito sa ginawa niya. Napatitig siya sa mapupulang labi nito at dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Napapikit na rin siya at akmang hahalikan na niya ang dalaga nang biglang may tumikhim malapit sa kanila. Napamulagat silang pareho at hinanap kung sino ang istorbo sa kanila. Ang nakakalokong mukha ni Jolo ang nakita nila na matamang nakatingin sa kanila.
            “What?” painosenteng tanong nito sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa ni Alexa at napabuntong-hininga. May-maya ay napatawa na lamang sila sa naunsiyaming kiss nila. Tiningnan uli nila si Jolo na nakakunot na ang noo. “What so funny, guys?” tanong nito.
            “Hey cous, what are you doing here? I thought you have an out-of-town business?” Alexa said.
            “Oo nga. What happened?” segunda naman niya.
            “Tinamad ako eh. And I’m hungry so let’s eat.” Sabi nito sabay upo sa silyang malapit sa kanya. Inisa-isa nito ang mga nakahaing pagkain sa harapan nila. “Hmm, lahat ay paborito mo, cousin.” Komento nito sabay kuha na ng pagkain at nagsimula na itong kumain. Pinagmamasdan nila ito na kumakain at napapatawa na lang sila ni Alexa dahil sa paraan ng pagkain nito. Napatingin ito sa kanila. “Aba, kumain na kayo. Ano pa hinihintay n’yo? Pasko?” Nagkatinginan sila ni Alexa at napailing na lang.
            “Baby, let’s eat.” Sabi niya kay Alexa at inasikaso na niya ang dalaga sa pagkain.
            “Okay, let’s eat.” Sagot naman nito sa kanya.

ALEXA can’t still help smiling kapag naaalala niya ang nangyari sa kanyang pictorial isang linggo na ang nakakaraan kung saan hanggang matapos iyon ay nakabantay sa kanya si Nathan. Nagalit kasi ang binata ng malaman nito na kukuhanan siya na ang suot lamang ay ang pantalon na iniendorso niya. Matinding pagtutol ang ginawa nito para lamang hindi siya mag-pose ng half naked. Pinaliwanag dito ng photographer na nakatalikod naman siya at ang makikita lamang ay ang likod niya dahil nakatalikod siya sa kamera habang nakahiga siya sa isang kama. Kahit anong paliwanag dito ay hindi rin nasunod ang gusto ng photographer. Nagbanta pa itong ipababan niya ang naturang photographer sa lahat ng mga advertising companies na kakilala nito. Natakot naman ang baklang photographer sa sinabi nito at hindi na itinuloy ang plano. Sa halip ay pinagsuot na lamang siya ng isang white tank top matuloy lamang ang pictorial. Humingi siya ng paumanhin sa photographer at nagpasalamat pa rin siya dahil nauunawaan nito si Nathan na hindi na maipinta ang mukha. Nasabi na lamang ng photographer na ganyan daw ang taong in love dahil ayaw mababastos ang taong minamahal. Tumatak sa isip niya ang sinabing iyon. Doon rin niya napatunayan na talagang mahal siya ng binata. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni ng may kumatok sa pinto ng kanyang condominium unit na located sa Global City. Nagtataka siya kung sino ang bisita niya sapagkat wala naman siyang inaasahan na may dadalaw sa kanya. Pagbukas niya sa pintuan ay laking gulat niya ng mapagsino kung sino ang hindi niya inaasahang bisita.
            “Kuya!” sinalubong niya ng yakap ang kapatid niyang si Albert na matagal ng naninirahan sa Paris.
            “How’s my baby sister?” Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. “I miss you.”
            Tumingin siya sa kanyang kuya at hindi niya maiwasang maiyak pagkakita niya dito. “Kuya, namiss rin kita. Ba’t ngayon ka lang umuwi? Akala ko kinalimutan mo na ako, kami nina Mama.” Pinapasok niya ito at pinaupo sa kanyang sala. “Kelan ka pa dumating? Hindi mo man lamang ako tinawagan para nasundo kita sa airport. Biglaan yata ang uwi mo.”
            “Pinauwi ako ni mama. Engagement party mo daw this Saturday. Kailangan daw na kumpleto tayong pamilya.” Sa pagpapaalala nito sa kanya tungkol sa engagement party nila ni Jaime ay nalungkot siya. Nag-iwas siya ng tingin sa kanyang kapatid. Napansin naman nito ang pagbabago ng mood niya at napabuntong-hininga na lamang ito.
            “Pati ba naman ikaw, ipinagkasundo ni Papa sa isa sa mga anak ng amigo niya? Huwag ko lang malaman na ikaw ang naging kabayaran niya sa ginawa kong pagtakas sa pagpapakasal sa babaeng napili niya, hindi ko na talaga mapapatawad siya.” Turan nito. Ilang taon na ang nakakaraan ng umalis ang kanyang kapatid huwag lamang makasal sa babaeng napili ng Papa nila para dito. Halos isumpa ang kuya Albert niya sa ginawa nito. Humanga naman siya dito sa ipinakitang paninindigan na hindi ito magpapakasal sa babaeng hindi nito mahal at iyon ang dahilan kaya ilang taon itong nanatili sa Paris at nagtayo doon ng sariling negosyo. Isa na ito sa isa sa pinakamayaman at ginagalang na shipping magnate sa bansang iyon. Proud na proud siya sa kanyang kuya sapagkat mahal na mahal niya ito.
            “Sis, di mo ba ako papakainin? Nagugutom na ako.” Nakangiti na nitong turan sa kanya.
            “Papakainin naman kita. Threat kita. Where do you want to eat?” tanong niya.
            “Kahit saan basta may Filipino food. I miss Filipino dishes.” Sabi ng kanyang kuya.
            “Tara.” Hinila na niya ang kanyang kapatid at umalis na sila sa kanyang condo.

ALEXA’s family was having a dinner party for the homecoming of his older brother Albert. It’s just a simple yet elegant party which is attended both by their father and mother’s side and some close family friends including Jaime’s family. Alexa is sophisticated and beautiful on her off white empire cut tube gown embellished with swarovski crystals. Her long black hair was flowing at her back and she just wears a headband made with swarovski crystals also. She looks like a goddess and some girls are envied because she was escorted by the most sought-after bachelor and her fiance’ Jaime del Cielo. Kahit nakikita ng tao na ngumingiti siya at nakikihalubilo sa mga bisita ay hindi niya maiwasang malungkot sapagkat may kulang sa kanya. She missed Nathan so much. Ilang araw silang hindi nagkikita sapagkat nagkaroon ng business meeting ito sa Singapore. Nagkakausap man sila sa telepono ngunit halatang sabik na sabik pa rin sila sa isa’t-isa. “Hay, buhay pag-ibig nga naman! Nakakaloka talaga!” piping usal niya sa sarili. “Nathan, wish you’re here…” She also wondered where her cousin Jolo was. Mukhang ito lamang ang wala sa family nito. “Asan kaya ang lalaking ‘yon? Hmmm…may extra curricular activities na naman ‘yun.” Napansin ni Jaime ang kanyang pananahimik at nag-alala ito sa kanya.
            “Alexa honey, are you alright? You seem odd tonight.” Puna ni Jaime sa kanya.
            “I’m fine.” Napapaismid na sagot niya dito. Nang walang anu-ano ay biglang pumalatak si Jaime sa kanyang tabi. Mukhang may tinatanaw ito mula sa entrance ng bahay nila at sinundan niya ang tinitingnan nito. Namataan niya si Jolo na papasok ng bulwagan at nanlaki ang mga mata niya kung sino ang kasunod nitong pumasok. It was Nathan! He looks handsome and dashing in his three piece suit. When their eyes met, they realized that they are both longing for each other. She felt that Jaime stiffened beside her and uttered a not so pleasant word regarding Nathan. Lumapit sa kanila sina Jolo at Nathan. She feels the tension surrounding them. Jaime lost his temper and madly glaring at him.
            “What are you doing here, Samaniego? You’re not invited.” Pasaring ni Jaime dito.
            “Jaime, stop it! This is not your party.” Naiinis niyang wika.
            “Jaime pare, bisita ko si Nathan. Huwag mo naman siyang bastusin. Konting respeto naman.” Naiinis na ring wika  ni Jolo. Nginitian siya ni Nathan at hindi pinansin ang pasaring dito ni Jaime. Nginitian din niya si Nathan at ramdam niyang namumula siya.
            “Hello, Alexa. Nice seeing you again.” Bati sa kanya ni Nathan.
            “Same here, Nathan.” Sagot naman niya. Hindi na talaga nakapagpigil si Jaime at hinaklit nito ang braso ni Nathan. Nagulat siya sa ginawa nito. Napapatingin na sa kanila ang ibang bisita na malapit sa kanila. Pasalamat na lamang siya at nowhere in sight ang kanyang mga magulang.
            “Umalis ka na, Samaniego. Pampagulo ka lang dito.” Sumbat ni Jaime.
            “Sino kaya ang nagsisimula ng gulo dito, di ba ikaw?” sagot ni Nathan dito. Kinakabahan na siya sa susunod na mangyayari nang biglang sumulpot ang kuya Albert niya na nasundo na pala ni Jolo. Nagpalipat-lipat muna ang tingin ng kuya niya sa dalawang lalaki saka ito nagsalita. Binitawan agad ni Jaime ang braso ni Nathan pagkakita sa kuya niya.
            “You two, stop it!” mariing utos nito sa dalawa. “This is my party. Kung gusto ninyong mag-away, umalis na kayo ngayon din sa pamamahay na ito.” Magsasalita na sana siya ngunit naunahan siya ni Jolo.
            “Kuya Albert, walang kasalanan si Nathan. Lumapit kami para batiin si Alexa, hindi para makipag-away. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinapalayas ni Jaime itong kaibigan ko eh ako naman ang nang-imbita kay Nathan.” Paliwanag ni Jolo sa kuya niya. Dahil doon ay naningkit ang mga matang tiningnan ng kuya Albert niya si Jaime na ikinatakot naman ng huli.
            “Albert, I-I was just…” nagkakandautal na paliwanag ni Jaime sa kuya niya.
            “Next time, Jaime, use your manners. Parang wala kang pinag-aralan. Now I know why my sister doesn’t like you.” Turan nito. Napahiya naman si Jaime sa sinabi dito at napatungo na lamang ito. “Alexa, asikasuhin mo muna sina Jolo at Nathan. Samahan mo muna sila sa buffet table.” Utos sa kanya ni Albert. Tumalima naman agad siya at iginiya ang dalawang lalaki papunta sa buffet table. Tuluyan na ring lumayo ang kuya niya kay Jaime at nakihalubilo na uli ito sa mga bisita.

LATER that night after the party, Alexa went straight to her condo. Bago magpasyang magpalit ng damit ay dumiretso muna siya sa kanyang maluwang na balcony. Her balcony was her sanctuary, her secret garden. Pinasadya niya ito sa kanyang kaibigang interior designer para magmukhang garden ito. Pinalagyan din niya ito ng Jacuzzi para kahit anong oras niyang gustuhing magrelax ay puwede niyang gawin habang nakatanaw siya sa buong Kamaynilaan. Her place was also her private sanctuary. Hindi siya katulad ng iba na kahit sino ay puwedeng pumasok at hindi rin siya dito nagpapadaos ng party. Sa labas siya nagpapaparty even her birthday. Ang kanyang mama, kuya Albert at si Jolo lamang ang pinapupunta n’ya dito. Ang kanyang ama at si Jaime ay hindi pumupunta dito dahil tutol na tutol ang mga ito sa pagsosolo niya. Anyway, wala na siyang pakialam doon sapagkat sariling sikap niya kaya nakabili siya ng ganitong kaganda at kamahal na condo. Ayaw na ayaw kasi niyang may maisumbat sa kanya ang kanyang ama pagdating ng panahon. Lumaki silang magkapatid with a silver spoon on their mouth pero hindi sila nagmamayabang. Hindi sila matapobre lalo na sa kapwa. Kung nasasaan man sila ngayong magkapatid ay dahil sa sarili nilang pagsisikap. Sumusuway lamang sila sa kanilang mga magulang pag alam nilang baluktot na mag-isip ang mga ito tulad na lamang ng kanyang ama na gusto silang ipakasal sa mga anak ng mga kaibigan nito. Nakatunghay siya mula sa kanyang balkonahe at pinapanood ang mga sasakyang nagdaraan. Ang sarap ng pakiramdam kapag namumuhay kang mag-isa. Nakakapag-isip ka ng maayos at nakakapagpahinga ka hangga’t gusto mo ng walang umiistorbo sa’yo. But she missed home so much especially her mother. Kung hindi lang nagiging sakit na ng ulo niya ang kanyang ama ay nunca siyang umalis sa bahay nila. How she hated her father’s guts! Napapailing na lamang siya kapag naiisip niya ang nalalapit na engagement party niya. “Hay, kung si Nathan ‘yun…” Napatigil siya sa biglang pagpasok ni Nathan sa isip niya. Hindi niya maiwasang mapangiti tuwing naaalala niya ang binata. He’s so sweet through the entire night! Hindi ito natinag sa pinakitang kagaspangan ng ama niya dito. “He’s really a wonderful guy…” piping usal niya. “Nakakain-love ka talaga, Nathan. Hay…mahal na nga kita.” Napapangiti at napapabuntong-hininga niyang turan.

NATHAN was standing beside his car while looking up towards Alexa’s condo unit. Nagdadalawang-isip pa rin siya kung tutuloy s’ya o hindi. Miss na miss na niya ang dalagang iniibig. Ilang araw siyang nawala at habang nasa sa Singapore siya ay kulang na lang ay hilahin niya ang oras at araw dahil gustong-gusto na niyang umuwi. Hindi na siyang nag-atubili na hindi muna magpahinga mula ng dumating siya kanina. Nagpasundo na siya kay Jolo mula airport sapagkat magpapahatid siya papunta kay Alexa. Doon din niya nalaman na dumating ang kapatid ng dalaga mula Paris. Nalaman din niya na may dinner party sa bahay nina Alexa at hindi na siya nagdalawang isip na sumama ng yayain siya ni Jolo makita lamang ang dalaga. When they arrived at the party, hinanap agad niya ang dalaga at nakita niya itong kasama si Jaime. Napakanda sa suot nitong gown. Nagmukha itong teenager sa ayos ng buhok at make-up nito. Ngunit, halatang bored at pagod na ito habang nakikipag-usap sa mga bisita. Pinapanood niya ang dalawa at mukhang nahalata naman ni Jaime ang mood ng dalaga. Ngunit napansin sila ni Jaime na dumating at palapit sa dalawa. Doon na rin nagsimula ang hindi nila inaasahang pagwawala ni Jaime. Nagpapasalamat siya at umawat ang kapatid ni Alexa kung hindi ay tuluyan na rin niyang pinatulan ang mayabang na binata. “Sorry ka na lang, Del Cielo. May the best man win.” Usal niya sa sarili. Maya-maya pa’y tinawid na niya ang kalsada papuntang condo unit ni Alexa. Hindi na siya nag-atubili pang puntahan ang dalaga.

ALEXA was about to go to her room when she heard a knock on her door. Napakunot-noo siya at iniisip kung sino ang bibisita sa kanya ng dis-oras ng gabi. She looked at her wall clock and it’s already 2:30 am, for God’s sake! Naisip niyang ang kuya niya iyon o di kaya ay ang pinsan niyang mahilig mangulit kahit madaling araw na. Napapahikab na siya habang palapit sa pinto at tingnan kung sino ang bisita niya. Nang sumilip siya sa peep hole ay laking gulat niya ng makita niyang si Nathan ang naghihintay sa labas ng kanyang unit. Napasandal siya sa pintuan habang sapo-sapo ang dibdib niya. “He’s here?! Oh my God!” kinakabahan at kinikilig na turan niya. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago buksan ang pinto.

NATHAN was waiting for Alexa to open her door for him. He knocked several times. Ramdam pa rin niya na gising pa rin ang dalaga dahil ayon sa receptionist sa lobby ay kadarating lang ng dalaga. Nasa sa elevator pa lamang siya ay hindi na siya mapakali. Kinakabahan siyang hindi mawari. He’s so excited to see her. At ngayon nga ay nasa sa harap na siya ng unit nito. Hawak –hawak pa rin niya ang mga bulaklak na ibibigay niya dito pati ang pasalubong niya dito. Biglang nagliwanag ang kapaligiran niya ng bumukas ang pinto ng unit at iniluwa doon si Alexa na ubod pa rin ng ganda kahit mukhang pagod na pagod na ito. Lumakas lalo ang kabog ng kanyang dibdib ng nginitian siya nito.

ALEXA opened the door for him. She’s not dreaming. He’s really there infront of her. She smiled at him. Ang gwapo pa rin nito kahit mukhang haggard na ito dahil wala pa itong pahinga simula ng manggaling ito sa Singapore.
“Hi, baby!” Nathan said to her, smiling. “Pasensya na kung madaling-araw akong aakyat ng ligaw sa’yo.” Napatawa siya sa sinabi nito. Hindi na siya nag-alinlangan na papasukin ang binata sa kanyang condo.
“Halika, pasok ka.” Ibinukas na niya ng tuluyan ang pinto upang makapasok it. “Welcome to my crib.” Pumasok si Nathan sa kanyang unit at napansin niyang pinagmamasdan nito ang kabuuan ng unit niya bago ito nagsalita at tumingin sa kanya.
“Nice place, baby.” Nakangiting puri nito. “Flowers for you.” Iniabot nito sa kanya ang mga pasalubong nito at mga bulaklak. Tinanggap niya iyon at tiningnan niya ito. “Thanks, Nathan.” Ipinatong niya ang mga binigay nito sa kanya sa sofa at nagkatinginan silang dalawa. Nakaramdam siya ng pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Nang walang anu-ano ay biglang hinila siya ng binata palapit dito at  siniil siya ng halik sa mga labi.No comments:

Post a Comment