Thursday, February 2, 2012

The First Time I Loved Forever - Chapter 1


“GOOD MORNING, sweetheart!”
Bati ni Nathan sa babaeng na nasa larawan sa bedside table niya. “Did you dream of me last night, hmm?” patuloy pang sabi nito sabay halik sa larawan. Napangiti siya sa kanyang ginawa at nagpasyang bumangon na upang makapaghanda sa pagpasok sa opisina niya. “Liligo lang ako, sweetheart.” aniya at tuluyan na siyang pumasok sa banyo ng kanyang kwarto. Habang naliligo ay gumagana ang imahinasyon niya tungkol sa babaeng nasa sa larawan at hindi niya maiwasang matawa sa kanyang sarili. “God, obsessed na ‘ata ako sa babaeng ‘yon! I only see her when I am driving along Edsa and I never met her in person. Nababaliw na ‘ata ako!” Napapailing na lang siya sa tinuran niya. Tinapos na niya ang kanyang paliligo. Ayaw pa naman niyang mahuli sa pagpasok sa opisina niya.
            “Hay, Nathan Samaniego, nasa sa iyo na ang lahat pero bakit parang may kulang pa rin. CEO ka ng Samaniego Group of Companies, your company is going bigger and stronger everyday, kilala ka sa business world at sa alta sosyedad and you can travel around the world pero bakit ‘di ka masaya?” kinausap niya ang sarili niya sa salamin. “Isa lang ang kulang, my dream girl and soulmate…” sabay tingin niya sa larawan ng babaeng nasa bedside table niya.


ALEXA was driving her yellow Ducati along the busy road of Ayala Avenue. She’s going to her cousin’s office to confront him about what happened last night. “Damn you, Jose Lorenzo! I’m gonna kill you!” aniya. Sa wakas ay narating na niya ang gusaling kinaroroonan ng opisina ng kanyang pinsan. Pagkaparada ng kanyang sasakyan sa harap ng gusali ay dali-dali niyang ipinagbilin sa mga gwardiya doon na bantayan ito. Agad naman siyang binati ng receptionist sa lobby ng gusali. “Hi, Liza!” bati niya sa magandang receptionist. “Andiyan na ba ang boss mo? I really need to talk to him. It’s urgent.” patuloy niya.
“Good morning, ma’am Alexa!” bati naman ni Liza. “Andiyan na po si sir Jolo. Kadarating lang po niya. Kasama rin po niya ang girlfriend n’ya ngayon.” Hindi nakaligtas kay Alexa ang huling tinuran ni Liza sa kanya. Obvious kasi ito na malaki ang pagkakagusto nito sa kanyang pinsan.
“Sinong girlfriend ang kasama n’ya? Yung model o yung aspiring actress?” tanong niya dito.
“ Yun pong aspiring actress.” di naiwasan ni Liza na mapasimangot sa tinuran niya.
“Oh, I see.” Napapatangong sagot ni Alexa at sabay silay ng pilyang ngiti sa kanyang mga labi. “Can I ask you a question, Liza, may gusto ka ba sa pinsan ko?”
Halatang nagulat si Liza sa tanong niya. “ Wala po, ma’am!” namumulang sabi nito.
“ Ah, okay. Don’t worry, kahit itanggi mo, tutulungan pa rin kitang idispatsa ang kasama n’yang babae ngayon. Watch me. Bye!” sabi niya dito na halatang ikinalito ni Liza. Tuloy-tuloy si Alexa sa sakayan ng mga elevator para puntahan na ang playboy niyang pinsan.
“I’m already here, my dear cousin. Lagot ka sa akin ngayon.” napapangiti niyang sabi.

NANG pumasok si Alexa sa pribadong opisina ni Jolo ay naabutan niyang marubdob na naghahalikan ang kanyang pinsan at ang girlfriend na  kasama nito. Tila namang hindi napansin ng mga ito ang kanyang pagdating. “Look what we have here… makuhanan kaya ng video at maipagbenta sa Quiapo. Hehehe!” napapangiting niyang turan sa sarili. Biglang tumikhim ng malakas at nagsisigaw si Alexa sa ikinagulat ng dalawa.
“How dare you, Jolo!!! Kaya pala hindi mo na ako sinisipot dahil may kinakalantari kang iba!” sabay lapit sa dalawang hindi agad makahuma dahil sa ipinakikitang galit ni Alexa sa kanila. Nang mahimasmasan ang dalawa ay biglang nagpakita ng tapang ang kasintahan ng pinsan niya.
“At sino ka namang babae ka? Mas hamak namang mas maganda ako sa’yo! Pwede ba umalis ka na at naiistorbo mo kami ng honey pie ko!”
“Honey pie? Yucky ang baduy-baduy naman ng tawagan n’yo. Kakasuka, eeww!” nandidiring wika niya. Binalingan nito ang pinsang si Jolo na di mapigilang mapatawa sa naging reaksyon niya. Pinandilatan  nito ng mata ang pinsan. “Hoy Jose Lorenzo, anong tinatawa-tawa mo d’yan? Why did you choose her over me? It’s very obvious that she’s just using you for her stardom and money.” Dahil sa tinuran ni Alexa, di maiwasang sagutin siya ng babae na pulang-pula na ang mukha sa sobrang pagkapahiya at galit.
“Hoy, di ako manggagamit! Mahal na mahal ko si Jolo!” anito.
“Hoy ka rin! Baka di ko alam ang trabaho ninyong mga artista. I have evidence, you know. Kalat na kalat na nga ang scandal mo sa buong kamaynilaan. What’s the name of the guy with you on your sex video?” kunwari’y nag-iisip siya.  “Hmm… I knew it! The guy name was…” Hindi pa n’ya natatapos ang kanyang sasabihin ng biglang umatungal sa pag-iyak ang babae at nagulat silang magpinsan ng aminin nito ang tungkol sa sex scandal.
“Oo na! Inaamin ko na!” sabi nito at sabay luhod sa harapan ni Jolo. “Honey pie, patawarin mo ako. Lasing na lasing ako noon kaya nagawa ko ang bagay na’yon.”
At dahil sa inamin ng babae, doon lang nagsalita si Jolo. “Stand up.” Utos nito sa babae at nginitian ito ng matamis sabay sabi ng: “Leave us alone and don’t come near me again.” Mahinahon ngunit mariing sabi nito. Walang nagawa ang babae at tahimik na lumabas ng opisina ni Jolo. Bago lumabas, pinukol muna ng masama at nagbabantang tingin nito si Alexa. Hindi man lamang natinag si Alexa dito at nginitian pa niya ang babae na lalong ikinagalit nito. Pagkaalis ng babae ay nagkatinginan silang magpinsan at napahagalpak sila ng tawa.
“Hay naku, Maria Margarita Alexandra! May nabiktima ka na naman. Anyway, why did you come here?” sabay upo nito sa visitor’s chair dahil doon na nakaupo sa kanyang swivel chair si Alexa. Tinitigan muna siya ni Alexa bago ito nagsalita at mukhang galit pa.
“Jose Lorenzo, bakit lalo mong ginatungan si Papa tungkol sa kagustuhan niyang makasal ako sa Jaime na ‘yon? And now, they’re telling me na gusto nila ng madaming apo. Nakakapangilabot! I’m too young to get married. I’m only 22 years old!” turan niya na ikinatawa ng pinsan niya na lalong ikinainit ng ulo niya. “What’s so funny?” kunot-noong tanong niya.
“You know what, cousin. You’re overreacting. What’s wrong with Jaime? He’s perfect for you. Sa tingin ko naman eh bagay na bagay kayong dalawa. Gusto ka rin naman nung tao and he’s willing to give you his name and fortune. Ano pa ang inaayaw mo sa kanya?” turan ni Jolo sa kanya.
“He’s not my soulmate.” mahinang turan ni Alexa na lalong ikinatawa ni Jolo.
“Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa soulmate. God Alexa, simula pa pagkabata natin eh hinihintay mo na ang soulmate mo.” napapailing na sabi nito. “Look, soulmate doesn’t exist in this world. Hindi na uso ‘yan. Binabaril na sa Luneta ang nagpapakamartir dahil sa paghihintay sa kanyang soulmate. Look at me, women are running after me. They just come and go. Honestly, hindi na ako naniniwala sa true love exist ‘coz my one true love left me.” malungkot na pahayag sa huling tinuran nito. She knew that her cousin is still hurting when the woman he loves so much and he will marry left him five years ago for no reason. That’s why she understands him.
“Cous,” untag ni Alexa kay Jolo. “I know how you feel towards love. Pero sana naman ‘wag mo akong idamay sa galit mo at pananaw mo sa true love.” Nilapitan nito si Jolo na noo’y nasa sa malalim na pag-iisip. Niyakap nito si Jolo mula sa likuran at hindi mapigilan ni Alexa na mapaiyak dahil sa awa niya sa pinakamamahal niyang pinsan na itinuring na niyang kapatid simula pagkabata.
“O, bakit ka umiiyak d’yan?” natatawa ngunit malungkot na turan ni Jolo sa kanya. Hinarap niya si Jolo at tinitigan ang pinsan.
“Jolo, why can’t you let go of her memories? It’s been five years since she left you.” aniya. “Pagnakita ko s’ya, I’ll blame her for what she had done to you! Mapapatay ko talaga s’ya!” di niya maiwasang makadama ng galit sa babaeng nanakit sa pinsan niya.
“Alexa, hayaan na natin s’ya. Wherever she is, I don’t give a damn about her! Let’s forget about her, okay?” sabi na lang ni Jolo sa kanya.
“But, cous…” protesta ni Alexa.
“Ssshhh…” sabay dampi ng hintuturo ni Jolo sa mga labi niya. “No more buts, Alexa.”
“O-okay…” sumusukong sambit ni Alexa.

NATHAN was having lunch when his college buddy paid him a visit in his office. It was Jolo who came into his office. His friend looks gloomy and he felt something wrong happened to him. “O pare, napadalaw ka yata?” sabay tayo niya mula sa kanyang swivel chair upang kamayan ang bagong dating. “Kumusta?” nakangiti niyang sabi. “Have a sit. Kumain ka na ba?”
“Wala akong ganang mag-lunch eh.” sagot ni Jolo. “Nagpunta ako rito kasi nabuburo na ako sa opisina ko. Kung hindi agad umalis si Alexa eh hindi ako maiinip dun.”
“Who’s Alexa?” curious na tanong ni Nathan. “Your new fling?”
“Gago ka talaga, Nathan.” natatawang pahayag ni Jolo sa kanya. “She’s my cousin. I mean, my favorite cousin in the whole Benedicto clan.”
“Oh, I see. Nakilala ko na ba s’ya?” tanong ni Nathan ditto.
“Nope and wala akong balak na ipakilala sa’yo si Alexa.” sagot nito. “She’s off-limits, pare.”
“At bakit naman? Napaka-over protective mo talaga. She’s really special.”
“She’s engaged to Jaime Del Cielo, my dear friend.”
“Oh really? That’s why.” napapailing na turan ni Nathan. “Anyway, I’m not really interested in her. I already found my soulmate.”
Napatawa si Jolo sa tinuran niya. “What’s so funny?’
“Hay naku, parehong-pareho kayo ni Alexa. Naniniwala sa soulmate. God!”
“Ano naman ang mali dun? Eh sa naniniwala kami ng pinsan mo sa soulmate.”
“Ah ewan ko. You should meet my dear cousin. T’yak na magkakasundo kayong dalawa.”
“Yeah, right.” naiinip niyang tugon. 

ALEXA was fuming mad and crying while she was driving her Ducati bike. She’s driving like there was no tomorrow. She can’t forget what happened moments ago in their house…
            “No! I will not marry Jaime or anybody you want! I have a life of my own!” sabi niya sa kanyang mga magulang at sabay talikod niya sa mga ito.
            “Don’t you dare walk away from us, young lady!” babalang sabi ng kanyang ama na si Don Fidel sabay haklit sa kanyang kanang braso. “Sa ayaw mo at sa gusto, papakasal ka kay Jaime. Iyon lang ang paraan para lalong maging matibay ang pagkakaibgan namin ni Anton at mas titibay lalo ang mga negosyo natin sa oras na makasal ka sa anak n’ya!”
            “But ‘Pa, I don’t love him.” napaiyak na pahayag ni Alexa sa ama. “It will not work, I swear!”
            “Love? My God Alexa, hindi na mahalaga ‘yan. Tingnan mo kami ng Mama mo. Ipinagkasundo kami pero natutunan naming mahalin ang isa’t-isa. Ganun din ang mangyayari sa inyo ni Jaime pagdating ng panahon. Sa oras na dumating ‘yun, mapapasalamatan mo pa ako.” mahabang paliwanag ni Don Fidel.
            “Fidel, hayaan muna natin ang anak natin na makapag-isip. Don’t force her, okay?” singit ng kanyang ina na si Dona Sofia. “Maybe she’s right. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang mararanasan sa pag-ibig tulad ng nangyari sa atin.”
            Napabuntong-hininga ang kanyang ama at binitiwan na siya pero pinagbantaan siya nito. “Once you disobey me, I’ll disown you.” sabay talikod nito sa kanyang mag-ina.
            “Mama…”yakap ni Alexa sa ina at doon s’ya humagulhol sa bisig ng ina.
            “Ssshhh, iha. I’ll talk to your father. Tahan na.” alo ni Dona Sofia sa kanyang bunsong anak. Sa ganoong pag-iisip ay hindi niya napansin ang isang itim na Mercedes Benz sports car na biglang lumiko papunta sa direksyon niya. “Shit!” dahil sa biglang pagpreno niya ay hindi niya napigilang mag-slide ang kanyang motorsiklo. At dahil doon ay kasama din siya sa pag-slide nito. Pasalamat na lamang si Alexa sapagkat naka-helmet siya. Naramdaman niya ang kirot sa ibang parte ng kanyang katawan lalong-lalo na sa mga binti niya.
           
NAGULAT si Nathan sa biglang pagsulpot ng isang motorsiklo sa kanyang harapan. Mabuti na lamang at alerto siya sa ganung mga bagay kaya nakapagpreno agad siya. Dali-dali siyang bumaba ng kanyang sasakyan at patakbong nilapitan ang taong nakahandusay sa daan. Dali-dali niyang hinawakan ang motorsiklo at dahan-dahang itinayo iyon upang hindi masaktan ang taong nadaganan nito. Umungol sa sakit ang taong tutulungan niya.
“Are you alright? I’m sorry. Here, let me help you.” lumuhod siya sa harapan nito at dahan-dahang inalis ang helmet nito na sobrang ikinagulat niya dahil ang nasa sa harapan niya ngayon ay ang babaeng itinatangi niya. Lalo siyang nataranta sa natuklasan. “Oh, my god!”
            Nagmulat ng mata si Alexa at mahilo-hilo pa siya sa nangyari sa kanya. “Am I still alive?”
            Hindi maiwasang mapangiti ni Nathan sa tinuran niya. “Yes, you are. Dadalhin kita sa hospital.”
            “How about my bike? I can’t leave it here.” sagot ni Alexa.
“I’ll call some help.” Nag-dial ng numero si Nathan at tinawagan ang towing company na pag-aari ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos niyang matawagan ang kumpanya ay pinangko na niya si Alexa at dinala sa kanyang kotse. Iniupo niya ito sa passenger seat. Dali-dali siyang sumakay at pinasibad ang kanyang sasakyan sa pinakamalapit na ospital.

NATHAN was torn between happiness and fear because he was with the woman he loves and at the same time was still in the emergency room. He already called Jolo about what happened and waits for him to accompany him. Hindi nagtagal ay dumating si Jolo at alalang-alala ngunit hindi pa nito alam na ang tinutukoy ni Nathan ay ang pinakamamahal niyang pinsan na si Alexa.
“Pare, what happened? Sino ang nakabangga mo?” tanong ni Jolo sa kanya.
            “Puwedeng mamaya ko na ikuwento sa’yo? I’m still worried about her.”
            “Her? You mean girl ang nakabanggaan mo?”
            “Take note, she’s driving a yellow Ducati.” dagdag pang impormasyon ni Nathan.
            “A what?” kinakabahang tanong ni Jolo na ikinaputla ng mukha nito.
            “Pare, okay ka lang? Namumutla ka.” nagtatakang tanong niya dito.
            “Sana hindi siya ‘yon…” pilit iwinawaksi ni Jolo sa kayang isipan na si Alexa ang nasa sa emergency room. Sa oras na may mangyari ditto ay hindi n’ya alam ang gagawin niya.
            “Jolo, ano bang nangyayari sa’yo?” nahihiwagaan na si Nathan sa iginagawi ng kaibigan niya. Natigil lamang sila ng biglang bumukas ang pinto ng emergency room at iniluwa doon si Alexa na natutulog. Dali-daling lumapit ang dalawa at napasigaw si Jolo ng makita niya si Alexa.
            “Oh my God, Alexa!” hindi na niya napigil ang kanyang emosyon pagkakita sa kanyang pinsan. Hinarap nito si Nathan na halatang nagulat ito sa nasaksihan. “What did you do to her?!”
            “Pare, calm down! Let me explain. Walang may kasalanan sa nangyari.” paliwanag ni Nathan. Dahil sa nakikitang tension sa pagitan ng dalawang lalaki ay doon na pumagitan ang doctor na nag-asikaso kay Alexa. Tumikhim ito.
            “Excuse me, gentlemen. Actually, she’s alright now. Minor bruises at na-sprain lang ang natamo ng pasyente. She’s sleeping peacefully because she’s sedated. Hayaaan n’yo muna s’ya makapahinga at maya-maya lang ay magigising na siya.” paliwanag ng doctor sa dalawa.  Tila nahimasmasan naman si Jolo sa narinig at humingi ito ng paumanhin kay Nathan at sa doctor.  Samantalang inutusan naman ng doctor ang mga tauhan nito na dalhin na si Alexa sa nakatakdang silid para dito at tuluyan ng nagpaalam sa dalawa.
            “I’m sorry, pare. Don’t worry, ako na ang bahala sa kanya. I’ll give everything to her, gumaling lamang siya.” hinging-paumanhin ni Nathan kay Jolo.
            “Sorry din, Nathan. Naunahan kasi ako ng takot sa nangyari kay Alexa. Mahal na mahal ko kasi siya.” sabi ni Jolo sa kanya. “Halika na. Puntahan na natin siya.”
            “Tara na.” nasabi na lang ni Nathan. 
           
PAKIRAMDAM ni Alexa ay galing siya sa mahabang pagtulog.  Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Nagtaka siya kung nasasaan siya. Tumingin siya sa paligid at dumako ang paningin niya sa lalaking natutulog at nakaubob sa kamang hinihigaan niya. Ang akala niya ay si Jolo ang lalaking nasa sa tabi niya kaya tinawag niya ito. “Jolo…” aniya dito. Nagising agad ang lalaki at nag-angat ito ng mukha. “Sino ka?” ani Alexa kay Nathan. “Asan ako?” Ngumiti si Nathan sa kanya. Napansin kaagad niya na maganda itong lalaki. Medyo may kakapalan ang kilay, almond shape eyes, mapupulang labi at matangos ang ilong nito na sapantaha ni Alexa ay may lahing banyaga ito. Bagay na bagay rin dito ang tan na balat nito. Mukhang kasing-edad din ito ni Jolo na kung susumahin ay mas matanda ito sa kanya ng anim na taon.
            “Hi. Andito ka ngayon sa Medical City. Muntikan na tayong magkabanggaan kanina, remember?” ani ni Nathan sa kanya. “By the way, I’m Nathaniel Samaniego. Just call me Nathan.” sabay lahad ng kamay nito sa kanya.
            Nginitian niya si Nathan. “Nice meeting you, Nathaniel.” Nang magdaop ang kanilang mga palad ay naramdaman agad niya na ang kakaibang init na taglay ng kamay ni Nathan. “It’s a sign. Is he the one?” piping banggit niya sa sarili. Nahalata naman ni Nathan ang pagkatulala niya at nakita niya ang concern na gumuhit sa mukha nito. Biglang hinaplos ni Nathan ang kanyang pisngi.
            “Are you okay? May masakit ba sa’yo?” tanong ni Nathan sa kanya.
            “I-I’m okay.” kiming ngiti niya kay Nathan. “Si Jolo? Is he here?”
            “Kanina andito siya. Umalis lang to get us some food. Pinsan ka pala ni Jolo. You’re a model, right?”
            Napatango si Alexa sa tinuran ni Nathan sa kanya. “Yes, I am.”
            “And you’re engaged to Jaime Del Cielo, right?” di-maiwasang malungkot ni Nathan tungkol doon.
            “No, I’m not.” tiim-bagang na sagot ni Alexa dito. Nagtatakang tiningnan siya ni Nathan. “Kahit kailan hindi ako magpapakasal kay Jaime. Papa ko lang ang may kagustuhan na makasal ako kay Jaime. Ako ang pipili kung sino ang nararapat sa akin.”
            “I see. It’s an arranged marriage.” napapatangong saad ni Nathan. “Do you mind if I ask you a personal question?”
            “No, I don’t mind.” nakangiting sagot ni Alexa. “Tungkol ba saan?”
            “Do you have a special someone right now?” kinakabahang tanong ni Nathan.
            Umiling si Alexa bilang pagsagot. “I’m still waiting for my long-lost soulmate.”
            Biglang nabuhayan ng pag-asa si Nathan sa isinagot ni Alexa sa kanya. “That’s great.”
            “Why?” nagtatakang tanong ni Alexa sa kanya.
            Bago nasagot ni Nathan si Alexa ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa doon ang mga magulang ni Alexa kasama si Jaime.
            “Iha!” sabi ng kanyang mga magulang.
            “Alexa, what happened?” nag-aalalang tanong ni Jaime sa kanya. “Are you alright?”
            “I’m fine. Thanks to my knight in shining armour.” nakangiting saad ni Alexa.
            “I’m Nathan Samaniego, sir, ma’am.” inilahad ni Nathan ang kanyang kamay sa mga magulang ni Alexa at kay Jaime. Hindi pinansin ng ama ni Alexa at Jaime ang pagpapakilala niya sa mga ito. Ngunit ang butihing ina nito ang siyang bumati at nakipagkamay sa kanya.
            “Thank you for saving our daughter.” nakangiting saad ni Dona Sofia sa kanya.
            “You’re welcome, ma’am. Hindi ko po hahayaang masaktan si Alexa.” binalingan siya ni Nathan at kinindatan siya nito sanhi ng pagkapula ng mukha niya. Nang biglang nagsalita ang kanyang ama.
            “Makakauwi ka na, Mr. Samaniego. Si Jaime na ang bahala sa anak ko.”
            Nagulat at napatingin lahat sila kay Don Fidel. “But ‘Pa…” protesta ni Alexa.
            Tiningnan siya ng kanyang ama. “No, iha. Just say thank you to this man and let him leave now. Masyado ka ng nakakaabala sa kanya.”
            “Don’t worry, Alexa. Babalik na lang ako.” Nilapitan siya ni Nathan at sa pagkagulat niya ay hinagkan siya nito sa kanyang noo. Tinitigan siya nito. “Magpagaling ka.” Pinisil nito ang kanyang baba. “Bye.” Tumalima na ito upang umalis at nagpaalam na ito sa kanyang mga magulang. Hindi pa rin inaalis ni Alexa ang tingin niya kay Nathan hanggang sa makalabas na ito ng pinto. Naagaw ang atensyon niya ng magsalita si Jaime.
            “What’s that for, Alexa?” galit na tanong sa kanya nito.
            Tinaasan na lang niya ng kilay si Jaime. “Oh, nothing.” Kibit-balikat niyang sagot.
            “I don’t like him, Alexa.” Sabad ng ama niya.
            “Fidel, stop it. ‘Wag mo agad husgahan si Nathan.” Kontra agad ng kanyang ina. “Mukhang mabait na bata si Nathan. You should thank him for saving Alexa. Ang hirap kasi sa’yo, inuunahan mo ng pagdududa ang mga taong babago mong nakikilala.”
            “Alam ko agad kung may magandang hangarin o wala ang isang tao. And that Nathan guy is the one who cannot be trusted.” Tiim-bagang na sabi ni Don Fidel.
            “You’re right, Tito. I think he has a thing for Alexa.” Sang-ayon ni Jaime sa kanyang ama.
            “Hey, that’s not fair. He’s just being nice to me and to us na binastos n’yo ng magbigay-galang si Nathan sa inyo. Para kayong mga walang pinag-aralan.” Naiiyak ng pahayag ni Alexa.
HINDI naman nakaimik sina Don Fidel at Jaime sa tinuran niya kaya pumagitna na sa kanila ang kanyang ina. “Pwede ba tigilan na ninyo si Alexa? For God’s sake, Fidel, tigilan mo muna anak natin! She needs to rest dahil sa aksidente. Umuwi na muna kayo ni Jaime at magpalamig kayo ng mga ulo n’yo.” Nagagalit na pahayag ni Dona Sofia sa dalawa.
            “Tayo na, Jaime.” Untag ni Don Fidel at walang-lingon na umalis na ito ng kwarto.
            “Bye, Tita. I’m sorry.” Binalingan ni Jaime si Alexa. “See you later, Alexa.” Hinalikan nito si Alexa sa pisngi at tuluyan ng umalis.
            “Whoa,” napahigang banggit ni Alexa at tumingin sa ina. “grabe, ‘Ma. I can’t believe that Papa will be like that. Nakakahiya kay, Nathan.”
            Napangiti si Dona Sofia sa kanyang anak. “Do you like him?”
            Napakunot-noo si Alexa sa tanong ng ina. “Like who?”
            “Si Nathan. He seems nice and a very handsome guy. Kung nakita n’yo lang ang mga hitsura n’yong dalawa, para kayong eksena sa pelikula. The way you look at each other, there’s love in the air.” Mahabang pahayag ng kanyang ina. “And that kiss…”
            Namula si Alexa sa tinuran ng ina. “’Ma…”
            Niyapos ni Dona Sofia ang anak. “Iha, if you like Nathan, go for it. I feel that you already found your long-lost soulmate.”
            “Yeah, I think he’s the one for me.” Nangingiting sagot niya.

NATHAN was in a miserable mood because of Alexa. He hadn’t seen her since the last time he visited her in the hospital. It’s been a long three weeks, for God’s sake! “Kagustuhan mo rin kasi. Nangako kang kakalimutan mo na lang s’ya dahil ikakasal na s’ya kay Jaime.” Piping sisi niya sa sarili. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa sobrang frustration niya.
            “Aaargh, you’re doomed Nathaniel Samaniego!!!” sabay hampas niya sa executive table niya. Sa ganoong eksena siya natagpuan ni Alexa.

TULUYAN ng pumasok sa pribadong opisina si Alexa upang sorpresahin niya si Nathan. Hindi niya inaasahang ganung eksena ang maaabutan niya. Kahit nag-aalangan ay tuluyan pa rin niyang kinuha ang atensyon ni Nathan.
            “Na-nathaniel?” kiming salita ni Alexa. Nag-angat ng tingin si Nathan na halatang nagulat pagkakakita sa kanya.

NARINIG niya na may tumawag sa kanya. Nag-angat siya ng tingin upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya at laking gulat niya ng makita niya si Alexa. “Alexa?” naninigurong tanong niya. Doon lang siya naniniwalang si Alexa nga ang nasa sa harap n’ya ng magsalita ito at ngumiti sa kanya.No comments:

Post a Comment