Thursday, February 2, 2012

The First Time I Loved Forever - Finale


FINALLY, they went back to the Philippines. Habang nasa sa New York ay napagkasunduan nilang dalawa ni Alexa na doon magpasko sa Pilipinas. Tuwang-tuwa naman ang mga anak nila ng malaman ng mga ito sapagkat first time nilang magse-celebrate ng Pasko sa Pilipinas. Kasama din nila sa pag-uwi si Nanny Andrea pati na rin ang kuya Albert niya. Kaya heto silang lahat sa arrival area ng NAIA at kasalukuyang naghihintay ng sundo nila.
            “Uncle, wala pa ba sundo natin?” tanong ni Ashby kay Albert. Nakaupo sa ibabaw ng mga bagahe ang kambal na halatang-halatang inip na.
            “Wala pa nga uncle Jolo n’yo. T’yak late na naman ‘yun.” Sagot naman ni Albert. “Mom, gutom na kami.” Sabi naman ni Ashley. Nilapitan naman ni Alexa ang anak nila at masuyong niyakap ito.
            “Uncle Jolo will be here na.” Maya-maya pa ay nakarinig sila ng sunod-sunod na busina. Paglingon nila ay ekasaktong tumigil ang sasakyan at umibis doon si Jolo. Pinaghahalikan nito ang kanyang mga anak pati na rin si Alexa. Pagkatapos magbatian ay hinarap nito si Albert. Hindi nito napansin siya sapagkat natatakluban siya ni Albert.
            “Jolo, why are you late?” sita ni Albert sa binata.
            “Traffic at sinundo ko pa si Judge. Tapos inihatid ko pa sa bahay n’yo. Bakit ka nga pala nagpatawag ng judge? Pati sina tito at tita, nagtataka. Nagpahanda ka pa talaga sa mansion.” Noon din ay sumulpot siya mula sa likuran ni Albert na ikinagulat ni Jolo. “Nathan?! What are you doing here?”
            “He’s our dad, uncle Jolo!!!” excited na balita ng mga bata. Masuyo niyang inakbayan si Alexa. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Jolo sa kanilang dalawa ni Alexa.
            “Kayo na uli?”
            “Yes, we’re together again.” Anunsiyo niya.
            “How come?”
            “Mabuti pa, umuwi na muna tayo. We’ll explain later.” Sabi na lamang ni Alexa. Nang walang anu-ano’y bigla na lamang silang niyapos ni Jolo.
            “I’m so glad at nagkabalikan na kayo.” Naiiyak nitong sabi na ikinatawa naman ng mga anak nila. “So, let’s go?”
            “Let’s go!” At masaya na silang nag-alisan sa airport.


The First Time I Loved Forever - Chapter 9


ALEXA frozed when she saw Nathan standing on her doorway with her brother. Tension filled in the air when their eyes met. Mixed emotions ang nararamdaman niya ngayon. When Nathan looked at her, pagmamahal at galit ang naaninag niya sa mga mata nito. Nanlalamig siya sa paraan ng pagtitig ng dating kasintahan sa kanya. Umiwas siya ng tingin at ibinaling na lamang niya ang tingin sa kanyang kapatid. Hindi niya magawang magalit sa kanyang kuya Albert sapagkat naiintindihan niya na kaya nagawa nito na isama si Nathan ay para sa mga anak niya. Para mawala ang tension na bumabalot sa paligid ay nagpasya na siyang papasukin ang mga ito. Naunang pumasok ang kapatid niya at dali-daling pinuntahan ang mga anak niya. Naiwan sila ni Nathan sa malaking sala ng kanyang condo.
            “Alexa…” tawag ni Nathan sa kanya.
            Dahan-dahan siyang lumingon sa binata. “Nathan, kumusta?” kaswal niyang tanong sa binata. “It’s been a long time since we saw each other.” Nakapamaywang na si Nathan paharap sa kanya.
            “Yes, it’s been a long time, Alexa.” Seryosong sabi nito. “Kumusta ka na? Madami ka daw ibabalita sa akin. Lalo na ang tungkol sa mga anak natin.”
            “Nathan…”
            “Why, Alexa?! Bakit mo inilihim sa akin ang nangyari sa’yo?!” nakatiim-bagang na sabi ni Nathan sa kanya. Napansin niyang nangingilid na rin ang mga luha nito. “You told me that you can wait until the problem with Maryss is done. Pero anong ginawa mo? You run away and hide from me. Ang masakit pa you shut me out of your life!”
            Hindi na niya nakayanan ang paghulagpos ng sama ng loob ni Nathan. Napaiyak na siyang tuluyan at hindi n’ya alam kung paano magpapaliwanag at hihingi ng tawad sa dating kasintahan. “Nathan…”
            “What?!” angil ng binata.
            “I-I’m sorry…” usal na lamang niya.
            “The damage has been done, Alexa.”
            “What do you want me to do?”
            “I-I don’t know…” napapailing na sagot ng binata. “Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makasama ko ang mga anak ko.” Naiintindihan niya si Nathaniel. Hindi niya alam kung kailan siya nito mapapatawad. Gagawin na lamang niya ang lahat lumambot lamang uli ang puso nito sa kanya. Nawala ang tension sa pagitan nilang dalawa ng dumating ang mga anak nila kasunod ang kanyang kuya Albert pati na rin si Nanny Andrea na halatang nagulat ng makita si Nathan pati mga anak niya ay natigilan din ng makita ang ama ng mga ito. Napansin din niyang natigilan si Nathan pagkakita sa mga ito.
            Naka-kunot na ang noo niya ng magtanong siya sa mga ito. “Magkakakilala na ba kayo?” Unang nakabawi ang Nanny Andrea nila.
            “Yes, iha. Na-meet na namin siya nung isang araw nung nagpunta kami sa Central Park.” Paliwanag ng matanda. “The kids asked him if he could be their dad.” Hindi niya maiwasang maluha sa sinabi ng matanda. Kaya ang ginawa niya ay pinalapit niya ang mga bata sa kanya.
            “Kids, I want you to meet your father.” Iniharap niya ang dalawa sa ama ng mga ito. Agad na lumapit ang mga ito kay Nathan at yumapos agad sa leeg ng ama nang buhatin ang mga ito ng binata.
            “Daddy!” chorus ng dalawa.
            Hindi niya maiwasang maiyak sa eksena. Sabik na sabik ang mga anak nila na magkaroon ng ama. Nakita niyang umiiyak na rin si Nathan pati ang kambal. Inakbayan siya ng kanyang Kuya Albert ng mapansing umiiyak siya.
            “It’s over, sis…” sabi sa kanya ng kapatid.
            “Yes, it’s over now.” Sagot na lamang niya ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi niya alam kung kailan naman maaayos ang sa kanilang dalawa ni Nathan.


The First Time I Loved Forever - Chapter 8


Five years later… Manhattan, New York
            
Alexa sighed again and again. It’s been five years since she left the Philippines. Within those years, she lives in different states so that no one will find her and with the help of her agent, she lives peacefully in America. Her agent provided her a home to live in and a nanny to look for her children. Speaking of her children, she went quietly to their room to know if they’re already sleeping. She found her twins, Ashby Nathaniel and Ashley Nicole, sleeping peacefully in their room. Hindi niya maiwasang maiyak tuwing pagmamasdan niya ang kambal. Her little boy looked like Nathaniel from head to toe. Pati pag-uugali, manang-mana sa ama nito. While his little girl, carbon copy naman niya pati pag-uugali. Nilapitan niya ang mga ito at isa-isang hinalikan niya sa noo ang kambal. Hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan bago pa niya ianak ang mga ito. Before she gave birth to the twins, her family gave her a surprised visit when she was living in Salt Lake City, Utah. Ayon sa kanyang agent, hindi na nito nakayanan ang awa at pagka-guilty sa pamilya niya kaya nasabi nito kung nasasaan siya. Noong una ay naglabas ng sama ng loob ang mga ito sa kanya sa ginawang paglilihim niya sa kanyang pagdadalang-tao. Pero sa bandang huli naman ay naunawaan siya ng mga ito ng makapagpaliwanag siya. Nangako naman ang mga ito lalo na si Jolo sa pakiusap niya na huwag ipaalam kay Nathan ang nangyari. Nakiusap na rin siya na huwag na siyang balitaan ng mga ito kahit anumang tungkol sa binata. Natitiyak niyang kinamumuhian siya ng binata hanggang sa oras na iyon sa ginawa niyang pag-iwan dito. Inaamin naman niya na natalo siya ng kanyang konsensya pagdating sa naging problema limang taon na ang nakakaraan. Napabuntong-hininga na lamang siya at pilit na iniwaglit sa isipan niya ang bagay na iyon. Again, she watched her twins before leaving their room. Paglabas niya ay naabutan niyang galing sa kusina ang nanny nila ng mga bata. She was very fond of this old lady, she’s a half American-half Filipina. She reminded her of Linda, Nathaniel’s secretary. She smiled at her when she saw her.
            “Can’t sleep, huh?” tanong nito sa kanya. May hawak-hawak itong isang tasa ng tsaa na malimit nitong inumin sa gabi. “It’s already late, iha.”
            “I just check the kids, nanny.” Sagot niya. “How about you?”
            “Can’t sleep. And it’s freezing cold in my room.” Natatawang sagot nito. Magwi-winter season na kasi sa New York kaya sobrang lamig na ng panahon. “Nakapag-decide ka na ba kung uuwi kayo ng mga bata sa Pilipinas?”
            “Hindi pa ako nakakapag-decide. I’m still having doubts to go to the Philippines.” Malungkot niyang turan. “Pero ang gusto ng family ko ay umuwi kami to spend our Christmas there. Hiniling nilang kami naman ang mag-Pasko at Bagong Taon doon.”
            “Bakit nga ba hindi mo sila pagbigyan, iha? Tutal naman, laging sila na lang ang pumupunta dito.”
            “I’m still afraid, nanny.” Napapailing niyang sabi. “Hindi ko pa kayang makita si Nathan.”
            “I see…” napapatangong sambit ng matanda. “Iha, you should face now your own ghost. Hindi habang buhay na magtatago ka na lang sa kanya. At sa laki ng Maynila, imposibleng magkita kayo ni Nathan. Malay mo, wala na rin siya sa Pilipinas. Malay mo rin na may sarili na rin siyang pamilya.”
            “Sabagay, nanny…” sambit na lamang niya subalit hindi rin niyang maiwasang masaktan sa huling binanggit nito. “Sige, I’ll think about it. Para rin naman ito sa pamilya at mga anak ko.”
            “I will go with you when you come home to the Philippines.” Masayang sabi nito.

Manila, Philippines…
           

The First Time I Loved Forever - Chapter 7


KINABUKASAN ay pinatawag niya ang kanyang mga magulang pati na rin mga magulang ni Nathan, na lingid sa kaalaman nito, upang ipaalam ang kalagayan ng relasyon nila ng binata. Tinipon niya ang mga ito sa condo unit niya. Nagtataka man ay hindi muna nag-usisa ang mga ito kung bakit pinatawag niya ang mga ito. Nakatayo siya sa harapan ng kanyang mga magulang at magulang ni Nathan. Pinipigilan niyang maging emosyonal sa harap ng mga ito.
“Nagtataka siguro kayo kung bakit ko kayo pinatawag at gusto ko na malaman n’yo na walang kaalam-alam si Nathan tungkol dito.” Simula niya.
“Nagtataka nga kami, iha.” Sabi ng ina ni Nathan na si Dona Isabel. “May problema ba?”
Tiningnan niya ito. “I don’t want to beat around the bush and yes, may problema po.”
“What is it, iha? Baka sakaling maayos pa.” Tanong naman  ng kanyang ama na si Don Fidel.
“We’re giving each other space. We both need time to think.”
“Why, iha?” tanong naman ni Dona Sofia.
“May nagawa bang kasalanan ang anak namin?” tanong ni Don Gabriel.
“Si Nathan na lang po ang tanungin ninyo.” Napayuko niyang sabi upang hindi makita ng mga ito ang namumuong luha niya. Simple niyang pinalis ang mga luha at pilit niyang nginitian ang mga magulang. “Balang araw, malalaman n’yo rin ang dahilan kung bakit nagkaganito ang relasyon namin ni Nathan. At pagdumating ang araw na ‘yon, sana maintindihan n’yo.”
Nagtatakang nagkatinginan ang mga ito sa mga sinabi niya. Binalingan uli siya ng mga ito ngunit wala ni isa mang nagtanong pang muli. Nagpasalamat naman siya at hindi na siya inusisa pa. Sinamantala niya ang pagkakataon para sabihin sa mga ito ang gagawin niyang paglisan sa bansa.
“Ahmm…” panimula niya. “I just want you to know that I’ll be leaving the country for some modeling commitments in Europe and US.” Napasinghap ang mga ito sa huling tinuran niya at nagsabay-sabay na ang mga ito sa pagtatanong kung bakit biglaan ang pagpasya niyang umalis ng bansa. Lahat sila ay tutol sa gagawin niyang pag-alis. Ngunit sa bandang huli ay napapayag niya ang mga ito. Nagsinungaling na lamang siya sa sinabi niyang alam na ito ni Nathan. Pinapangako niya ang mga ito na huwag sasabihin kay Nathan ang mga napag-usapan nila sapagkat sinabi niyang siya na ang bahalang kumausap sa binata, kahit wala siyang balak kausapin si Nathan, para lamang tumahimik na ang mga ito. Natapos din ang kanilang pag-uusap at naiwan na muli siya sa kanyang condo na tahimik na umiiyak.


The First Time I Loved Forever - Chapter 6“WHAT brought the two of you here?” pormal na tanong niya sa dalawa at mataman na nakatingin siya sa mga ito. “Anong kailangan n’yo sa akin?” Tumikhim si Jaime at nabaling ang tingin niya dito.
            “Actually, sinamahan ko lang si Maryss pumunta dito.” Sagot ni Jaime. “By the way, kinakapatid ko siya because her father is my ninong. And may gusto siyang sabihin sa’yo.” Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pag-ngisi nito sa huling binitawan na salita.
            “What is it, Maryss?” baling niya sa babae na hindi makadiretso ng tingin sa kanya. “And puwedeng pakibilisan? Pero kung hindi naman importante ay sa ibang araw na lang kayo bumalik.” 
            “Samaniego, be nice to her or else…” banta ni Jaime sa kanya.
            “Or else what?” kampante pa rin niyang sagot kay Jaime.
            “Jaime, please.” Sa wakas at nagsalita na rin si Maryss. “Hindi ko ito kaya. Umuwi na lang tayo.” Binalingan naman ng binata ang dalaga at pinigilan ito na makatayo mula sa kinauupuan.
            “Kung hindi mo kayang sabihin, ako ang magsasabi sa mayabang na ito.” Sabi ni Jaime. Natahimik naman ang babae at nagsimula ng humikbi. Tuluyan na rin siyang binalingan ni Jaime at galit na galit ito sa kanya. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na pahayag nito na ikinagimbal niya.
            “She’s three months pregnant, Samaniego! And you’re the father of her child!” sigaw nito sa kanya.
            “What?!” napasinghap siya sa sinabi nito at napatingin siya kay Linda na nagulat din. Binalingan uli niya ang dalawa. Napatayo siya mula sa executive chair niya. “Are you sure about this, Maryss?” Hindi naman makatingin sa kanya ang dalaga ngunit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Napatingin uli siya kay Jaime na mukhang nasisiyahan sa pangyayari.
            “Why are you doing this, del Cielo?”
            “Ganyan talaga ang buhay, Samaniego, una-unahan lang ‘yan.” Nakangising sagot ni Jaime. “Ano kaya ang mangyayari sa oras na malaman ito ni Alexa?”
            Dahil sa pagkakabanggit ng pangalan ng kasintahan ay hindi niya napigilang manlumo. Napaupo siya at napahalukipkip. Hindi rin niya maiwasang malungkot at matakot sapagkat oras na malaman ito ni Alexa ay malamang na iwan siya ng dalaga. “Alexa baby…” sambit niya sa pangalan ng nobya.
            “Ganyan nga, matakot ka.” Natatawang sabi ni Jaime sa kanya. Binalingan nito si Maryss at inalalayang tumayo. “Let’s go, Maryss.” Bago umalis ay nag-iwan ng malungkot na tingin ang babae sa kanya at naiwan na siyang naguguluhan.
            “Nathan, iho…” nag-aalalang tawag sa kanya ni Linda ng makabawi ito. “Paano kung sa’yo nga ang dinadalang sanggol ni Maryss?”
            Tumingin siya dito at hindi niya mapigilang mapaluha. “I don’t want to lose Alexa…”
            “Anong gagawin mo, iho? You should tell Alexa about the baby.”
            “I-I don’t know what to do, Linda…” turan na lamang niya. Naiwan silang dalawa na walang maisip na solusyon sa problemang dumating sa kanya.
           

The First Time I Loved Forever - Chapter 5


IT’S been three weeks simula ng maangkin siya ni Nathan. He can’t get enough of her. Napapangiti siya tuwing maaalala niya ang nangyari sa kanila ng binata. Sa tuwing maaalala niya ang lovemaking nilang dalawa ay hindi niya maiwasang kiligin at sakluban ng init ang kanyang katawan. “Hay…” buntong-hininga niya. Namimiss na niya ang binata. Hindi niya ito kasama ngayon. She has a photo shoot to grace the cover of a fashion magazine and the photo shoot take place in an exclusive resort in Palawan. They have a fifteen minute break before going to work again. She was walking along the crystal clear water of the resort wearing a two-piece white bikini under a crocheted mini-dress. Nakikipaglaro siya sa mga alon at sa puting-puting buhangin ng naturang lugar. “Nathan baby, wish you’re here with me…” sabay tanaw sa kalawakan ng dagat. Maya-maya pa’y tinawag na siya ng kanyang PA sapagkat magsisimula na uli ang kanyang pictorial.
           

The First Time I Loved Forever - Chapter 4


GALIT na galit si Don Fidel sa mga balitang naglabasan tungkol sa hindi natuloy na engagement party ng kanyang anak na si Alexa at ng anak ng matalik na kaibigan niyang si Jaime. Marami ang haka-hakang lumabas na kaya hindi natuloy ang engagement ng dalawa ay dahil may nakakita daw kay Jaime na may iba itong kasama na pumasok sa isang motel at ganun din ang lumabas na balita ukol sa kanyang bunsong anak. Hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita si Alexa na lalong ikinagagalit niya. Hindi man magsalita ang kanyang esposa at si Albert ay ramdam niyang itinatago ng mga ito ang kanyang bunso. Gusto niyang makausap si Alexa at humingi ng tawad dito. “My daughter, where are you?” madamdamin nitong usal sa sarili. Mahal na mahal niya ang kanyang bunso. Kung tutuusin ay hinid naman siya nagagalit sa anak. Naiipit siya sa sitwasyong napagkasunduan nila ng kanyang matalik na kaibigan na si Anton na ama ni Jaime. Kung hindi dahil sa ama nitong si Don Jose, hindi magkakaroon ng magandang buhay at trabaho ang ama niya. Magkababata sila ni Anton. Simple man ang buhay ng pamilya nila ay hindi ito naging hadlang sa pagkakaibigan nilang dalawa. Pero dahil na rin sa sariling pagsisikap ng kanyang mga yumaong magulang at nilang limang magkakapatid ay hindi nila mararating kung nasasaan man sila ngayon. Oo nga’t tinulungan at may utang na loob din sila sa ama ni Anton pero hindi lahat ay nanggaling dito. Dugo’t pawis din ang ipinuhunan nilang magkakapatid para matupad ang kanilang mga pangarap na mamuhay ng masagana. Si Anton ang nagsimula tungkol sa pagkakasundo nila sa mga anak-anak nila. Tutol siya doon subalit tuwing tumututol siya ay isinusumbat nito ang tungkol sa nagawang tulong ng ama nito sa pamilya nila. Labag man sa loob ay sinang-ayunan na lamang nito ang gusto nitong mangyari. Hindi niya maiwasang malungkot ng dahil sa kasunduan ay lumalayo ang loob ng kanyang mga anak sa kanya lalo na ang kanyang bunsong si Alexa na mula pagkabata ay tinagurian na itong Papa’s girl. Spoiled ito sa kanya ngunit hindi ito umabuso sa pang-ispoiled niya. Naging masunurin itong anak ngunit ng banggitin niya dito ang tungkol sa pagpapakasal kay Jaime ay doon na nagsimula ang panlalamig nito sa kanya. Hindi na sila nakakapag-usap ng tulad ng dati. Tuwing magkakatagpo sila ay palagi na lamang silang nagtatalo. How he missed her daughter so much! Lalo na iyong mga paglalambing nito sa kanya.
“Nasaan ka na, anak?.” Piping usal niya.


The First Time I Loved Forever - Chapter 3


NATHAN was longing to kiss Alexa since the first time he saw her in person. Nakamit na niya iyon ngayon sapagkat hindi na siya nakapagpigil pa. Miss na miss na niya ang dalaga. Tama ang hula niya na her lips taste so sweet. Ang lambot-lambot niyon! Sinisimsim niya ito na parang candy na habang buhay niyang hindi pagsasawaan. Naramdaman niyang tumutugon na ang dalaga sa kanyang mga halik kaya lalong humigpit ang pagkakayakap niya dito. She perfectly fit into his arms. No wonder she’s his soulmate! Naputol lamang ang kanilang paghahalikan upang makasagap sila ng hangin. They needed air to breath. Magkayakap pa rin silang dalawa at matamang nakatitig sa isa’t-isa habol ang paghinga. Hinaplos niya ang mukha nito at dinampian uli niya ng halik ang mga labi nito.
“That’s so wonderful, baby.” Sabi niya sabay dampi ng mga mumunting halik palibot sa mukha nito. He wanted to cry ‘coz  he already found the woman he will spend with for the rest of his life. How he love her so much! “I’m so happy, baby.” Anas niya.

ALEXA couldn’t believe what was happening. They kissed like there’s no tomorrow. Expert kisser ang binata. She felt that she was melting and her knees were trembling. His lips taste so sweet, nakakapanggigil. She was kissed before pero pakiramdam niya ay iyon ang first real kiss niya. Exaggerated mang sabihin pero feeling n’ya ay tumigil ang oras nila dahil sa halikang iyon. Nagtititigan pa rin sila at kapwa hinahabol ang kanilang paghinga. “Nathaniel…” usal niya. Napapansin niya sa tuwing tatawagin n’ya ito sa buong pangalan ay napapapikit ito na animo’y ninanamnam nito ang paraan ng pagtawag niya. How she truly loved this man so much! Tinawag na uli niya ito. “Nathan…” Nagmulat na ito ng mata at nginitian niya ito. “Are you alright?” tanong niya. Tumango ito bilang pagsagot at hindi niya inaasahan ang sunod nitong sinabi.
            “I love you, Maria Margarita Alexandra Benedicto. Will you be my ever first girlfriend?” Speechless siya sa dineklara nito. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasuwerteng babae sa mundo. She didn’t know what to say. Napansin niyang nag-aalala ito ng hindi pa siya tumutugon sa tanong nito. She saw fear in his eyes.
            “Baby?” nag-aalalang tanong ito. Hindi na niya pahihirapan ng matagal ang lalaking bumighani sa puso niya. Hindi na siya magpapakipot pa. Mahal na mahal na niya ito! “Baby?” ulit nito. Nginitian niya ang binata at dinampian niya ito ng halik sa labi. Halatang nagulat naman ito sa ginawa niya.
            “I love you too, Nathaniel Samaniego. And yes, I’m your girl from now on.” Sagot niya dito. Hindi niya inaasahan ang sunod na gagawin nito. “Yes!!!” Napahiyaw ito sa sobrang saya at binuhat siya nito at inikot-ikot. She saw tears in his eyes kaya napaiyak na rin siya. Ibinaba na siya nito ng mapansin nito na umiiyak siya at nabahala agad ito.
            “Alexa baby, why are you crying?” tanong nito. “I don’t like to see you crying.” Niyapos siya nito.
            “I’m just so happy, I’ve found you.” Tumingin siya kay Nathan. Puno ng pagmamahal na tumingin din sa kanya si Nathan. Hinalikan uli siya nito. “I’m so happy also, baby. I finally found you, my dream girl.” Sabi sa kanya. Niyapos uli siya ng mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. She felt good in his strong arms. Nakakasiguro na siya na magiging masaya siya sa piling nito. Sana ganoon din ito sa kanya. Tumingin uli ito sa kanya at niyaya na siya nito sa kuwarto niya.
            “Baby, I know we’re both tired. Hindi ko na kayang mag-drive pauwi. We need to rest and I want to sleep beside you.” Sabi nito sa kanya. Nagulat at kinabahan siya sa tinuran nito kaya hindi siya agad nakasagot. Napansin naman nito ang pagkabahala niya at ngumiti ito. “Don’t worry, baby, we will only sleep. I’ll not take advantage of you kahit alam kong mahihirapan ako but don’t worry I’ll be fine. Do you trust me, baby?” malambing na tanong nito.
            “I trust you, Nathan.” Ngumiti siya dito at napasigaw siya dahil bigla siyang pinangko nito. “Nathan!”
            “I love you, baby.” Pagkasabi nito ay tumuloy na sila sa kanyang kuwarto.


The First Time I Loved Forever - Chapter 2


“HI, NATHAN…”
Nakangiting bati sa kanya ni Alexa. “Naistorbo ba kita?”
            “No, no.” Nilapitan niya si Alexa at hindi niya maiwasang maging sobrang saya. “Halika. Have a seat.” Iginiya niya si Alexa sa sofa sa kabilang panig ng kanyang opisina na tanaw na tanaw ang buong Kamaynilaan. “What are you doing here?” sabi niya ng maupo na sila.
            “I’m just visiting you to give you this.” Ipinakita sa kanya ni Alexa ang isang jar ng chocolate cookies. “I ask Jolo kung mahilig ka sa cookies and sabi n’ya eh chocolate chip cookies daw ang favorite mo. I know how to bake kaya pinagluto kita. Here.” Iniabot sa kanya ang naturang cookies at tinanggap naman niya ito.
            “Thanks. Nakaka-overwhelmed ka naman.” Sabi niya kay Alexa. Tinitigan niya si Alexa na halatang ikinailang ng dalaga. “Ahmm…” tumikhim bigla si Alexa. “Mabuti pang umalis na ako. Naaabala yata kita.” Sabay tayo ng dalaga palayo sa kanya na kanyang ikinabahala. Hinawakan niya ang braso ng dalaga at pinigilang umalis.
            “Don’t go, Alexa. Will you please stay with me?” nagmamakaawang pakiusap ni Nathan.
            “Su-sure…” kiming ngiti ni Alexa sa kanya. To ease the tension between them, they both looked at each other and they both laughed.
            “I can’t believe it. Para tayong mga bata.” Natatawang pahayag ni Nathan.
            “Oo nga eh. So, what are we going to do?” tanong ni Alexa sa kanya.
            “Why don’t we take a sit first?” suhestiyon niya at sabay na silang naupo ni Alexa ulit. “Ahmm Alexa, puwede bang dito ka lang muna until my work is done?”
            Nagulat si Alexa sa pakiusap sa kanya ni Nathan pero dahil sa pakiusap ng binata sa kanya ay pumayag na rin siya. “Sure, why not?”
            Hindi maiwasang matuwa ni Nathan sa pagpayag ng dalaga. Hindi rin niya naiwasang hawakan at hagkan ang mga kamay nito na pinagtaka ng dalaga. “You’re so beautiful, baby. Sana lagi kang nasa sa tabi ko.” Tinitigan niya si Alexa na nakatingin din sa kanya.


The First Time I Loved Forever - Chapter 1


“GOOD MORNING, sweetheart!”
Bati ni Nathan sa babaeng na nasa larawan sa bedside table niya. “Did you dream of me last night, hmm?” patuloy pang sabi nito sabay halik sa larawan. Napangiti siya sa kanyang ginawa at nagpasyang bumangon na upang makapaghanda sa pagpasok sa opisina niya. “Liligo lang ako, sweetheart.” aniya at tuluyan na siyang pumasok sa banyo ng kanyang kwarto. Habang naliligo ay gumagana ang imahinasyon niya tungkol sa babaeng nasa sa larawan at hindi niya maiwasang matawa sa kanyang sarili. “God, obsessed na ‘ata ako sa babaeng ‘yon! I only see her when I am driving along Edsa and I never met her in person. Nababaliw na ‘ata ako!” Napapailing na lang siya sa tinuran niya. Tinapos na niya ang kanyang paliligo. Ayaw pa naman niyang mahuli sa pagpasok sa opisina niya.
            “Hay, Nathan Samaniego, nasa sa iyo na ang lahat pero bakit parang may kulang pa rin. CEO ka ng Samaniego Group of Companies, your company is going bigger and stronger everyday, kilala ka sa business world at sa alta sosyedad and you can travel around the world pero bakit ‘di ka masaya?” kinausap niya ang sarili niya sa salamin. “Isa lang ang kulang, my dream girl and soulmate…” sabay tingin niya sa larawan ng babaeng nasa bedside table niya.